KALENDARZ UROCZYSTOŒŚCI SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

L.p

Uroczystość

Termin realizacji

1.

Inauguracja roku szkolnego.

1.IX.2016r.

2.

Ślubowanie klas pierwszych.

IX/X 2016r.

3.

Święto Edukacji Narodowej.

14.X 2016r.

4.

Święto Niepodległości.

XI.2016r.

5.

Prezentacje szkolne dla rodziców

XII 2016

6.

Spotkanie wigilijne.

XII 2016r.

7.

Zabawy choinkowe.

I 2017r.

8.

Dzień   Kultury Ekologicznej.

IV 2017r.

9.

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

V 2017r.

10.

XXVI Festiwal Piosenki Dziecięcej.

V 2017r.

11.

Dzień Dziecka i Sportu

VI 2017r.

12.

Spotkanie uczniów klas III w nowymi   wychowawcami.

VI 2017r.

13.

Spotkanie z młodzieżą polonijną podczas igrzysk.

VI 2017r.

14.

Zakończenie roku szkolnego klas VI.

VI 2017r.

15.

Zakończenie roku szkolnego klas I - V.

VI 2017r.