KALENDARZ UROCZYSTOŒŚCI SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

L.p  

Uroczystość

Termin realizacji    

Odpowiedzialni   

1.

Inauguracja roku szkolnego.

4.IX.2017r.               

A.Greloch, M.Knapkiewicz, A. Wysocka, E.Urbanowska                                           

2.

Ślubowanie klas pierwszych.

 

25.X. 2017r.

B.Gronostajska, nauczyciele kl. I, S.U. A. Wysocka, E.Urbanowska

3.

Święto Edukacji Narodowej.

X 2017r.

H.Chojnowska, Marzena Kowalik, E.Urbanowska, A.Wysocka                                                              

4.

Święto Niepodległości                            

XI.2017r.

M.Szlendak, A.Wysocka, E.Urbanowska,

5

Prezentacje szkolne dla rodziców

XII 2017

Z.Gawrych, M.Gogol, A.Frydrych,   A.Wysocka,

6.

Spotkanie wigilijne.

XII 2017r.

s.Maria Grzyb, M.Gogol, A. Frydrych, B.Kotlewska, E.Urbanowska, M.Knapkiewicz

7.

Zabawy choinkowe.

I 2018r.

wychowawcy klas, Samorząd Uczniowski

8.

Dzień Kultury   Ekologicznej.

IV 2018r.

GrażynaDworakowska, P.Bagiński, M.Knapkiewicz, E.Urbanowska

 9.

Rocznica uchwalenia   Konstytucji 3 Maja.

V 2018r.

Iwona Bronowicz, E.Urbanowska, A.Wysocka, M.Knapkiewicz

10

XXVII Festiwal Piosenki Dziecięcej.

V 2018r.

B.Gronostajska, n-le odpowiedzialni, E.Urbanowska, M.Knapkiewicz

11.

Dzień Dziecka i Sportu

VI 2018r.

Samorząd Uczniowski, nauczyciele w-f, wychowawcy klas

12.

Spotkanie uczniów klas III w nowymi wychowawcami.

VI 2018r.

B.Gronostajska, nauczyciele kl. III

13.

Spotkanie z młodzieżą polonijną   podczas igrzysk.

VI 2018r.

Dyrekcja, SU

14.

Zakończenie roku szkolnego klas III(gimnazjum)

VI 2018r.

H.Dąbrowska, wychowawcy klas III, A.Wysocka, E.Urbanowska, M. Knapkiewicz

15.

Zakończenie roku szkolnego

VI 2018.

A.Gromelska, Barbara Pisarska, E.Urbanowska,A.Wysocka,  M.Knapkiewicz