1. Kuratorium corocznie organizuje konkursy przedmiotowe dla uczniów klas VI. W roku szkolnym 2010/2011 zdobyliœmy dziewięć tytułów laureata.
  • Z języka polskiego:2 (op. A.Greloch, M. Pokropowicz),
  • z historii :4 (op. B. Maciejewska),
  • z języka angielskiego: 2 (op. A. Szymanowska),
  • z plastyki:1 (op. A.Wysocka).

Ponadto zdobyliśmy tytuły finalistów :

  • z jęz. polskiego: 2 (op. B. Łyżwa),
  • z jęz.angielskiego:1 (op. M. Kostko),
  • z plastyki: 2 (op. A. Wysocka).
 1. czestniczyliœśmy w ogólnopolskim konkursie „Omnibus”-1, 3 miejsce w województwie oraz wyróżnienie- B. Łyżwa, A. Greloch,
 2. Udział w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „Fox”- jeden wynik bdb i 7 dobrych - op. M. Dziekoński, M. Kostko, A. Szymanowska,
 3. Odbył się szkolny i międzyszkolny konkurs ortograficzny miasta Łomża-zdobyliœmy I miejsce i puchar Prezydenta Łomży- op. A. Gromelska,
 4. Uczestniczyliœmy w miejskim konkursie recytatorskim- jedno wyróżnienie - op. B. Łyżwa,
 5. Zorganizowano szkolny i uczestniczono w miejskim konkursie „Baje, bajki, bajeczki”- I miejsce- op. B. Łyżwa, B. Rzepska, B. Gronostajska,
 6. Udział w miejskim konkursie recytatorskim „Rym, cym, cym, gdzieœ mi z głowy uciekł rym” - I miejsce, wyróżnienie - op. A. Gromelska, B. Gronostajska,
 7. Zorganizowano konkurs pięknego czytania - op. B. Łyżwa,
 8. Konkurs Mistrz języka Angielskiego kl .III - op. M. Wyrwas,
 9. Konkurs Mistrz języka Angielskiego kl .IV op. - A. Szymanowska,
 10. Konkurs Mistrz języka Angielskiego kl .V – op. M. Dziekoński,
 11. Konkurs Mistrz Historii kl .IV i V - op. B. Maciejewska,
 12. Udział w Międzyszkolnym Konkursie MIX - I miejsce zespołowo -op. B. Konoplańska,
 13. Udział w ogólnopolskim konkursie przyrodniczym „Geoplaneta”- 2 wyróżnienia - op. B. Konoplańska,
 14. Udział w ogólnopolskim konkursie „Ekoplaneta”- 3 wyróżnienia - op. B. Surawska,
 15. Konkurs przyrodniczy klas IV - op. B. Surawska,
 16. Udział w międzyszkolnym konkursie matematycznym ” Siódemeczka’ - II i III miejsce- op. P. Such- Kaczanowicz, T. Chojnowski,
 17. Udział w międzyszkolnym konkursie matematycznym „Liga zadaniowa” -op. M. Kulikowska, Z. Gawrych, T. Chojnowski,
 18. Udział w ogólnopolskim konkursie matematycznym” Panda”-3 laureatów,   4 wyróżnienia- op. T. Chojnowski, Z. Gawrych, P.Such-Kaczanowicz
 19. Udział w ogólnopolskim konkursie matematycznym MIX –op. T. Chojnowski, P.Such-Kaczanowicz,
 20. Udział w międzynarodowym konkursie matematycznym „ Kangur” i „Kangurek”- zdobyliœśmy 8 wyników bardzo dobrych i 9 wyróżnień –op. T. Chojnowski, M.Kulikowska, P.Such-Kaczanowicz, M. Glińska, G. Dardzińska, E. Biełucha,
 21. Udział w ogólnoszkolnym konkursie matematycznym „Matmix” -II miejsce - op. T. Chojnowski, P.Such-Kaczanowicz,
 22. Udział w ogólnopolskim konkursie matematycznym „Albus” -zdobyliœmy   8 tytułów laureata oraz 3 wyróżnienia-T.Chojnowski, P.Such-Kaczanowicz, Z. Gawrych,
 23. Udział w ogólnopolskim konkursie logicznego myœlenia zdobyliœmy 5 tytułów laureata i 4 wyróżnienia -op. T. Chojnowski, P.Such-Kaczanowicz,
 24. Konkurs matematyczny klas IV –organizator P.Such-Kaczanowicz,
 25. Szkolny Konkurs Grafiki Komputerowej-organizator G. Nowicka,
 26. Udział w miejskim Konkursie „Big -Bit” -zdobyliœmy I, II ,III miejsce oraz   2 wyróżnienia – op .E. Urbanowska,
 27. Udział w Wojewódzkim Konkursie z Plastyki „Rok łosia”- wyróżnienie -op. A Wysocka,
 28. Udział w miejskim konkursie plastycznym „ Eko- zwierzaki” zdobyliœśmy 2 nagrody oraz dwa wyróżnienia -op. A Wysocka,
 29. Udział w miejskim konkursie plastycznym „ Miłosz w Łomży”- zdobyliśœmy   2 nagrody oraz 3 wyróżnienia - op. A.Wysocka,
 30. Konkurs „ Kolęd i pastorałki kredką malowane” – op. M. Wojewoda,
 31. Konkurs „W Hołdzie Janowi Pawłowi II” –op. M. Wojewoda,
 32. Udział w międzyszkolnym konkursie „Poeta w sutannie” –wyróżnienie -op. M. Wojewoda,
 33. Udział w międzyszkolnym konkursie piosenki religijnej- wyróżnienie - op. B. Kotlewska,
 34. Międzyszkolny konkurs poezji maryjnej –wyróżnienie – op .M. Wojewoda,
 35. Konkurs diecezjalny „ Œwięci i bohaterowie Ziemi łomżyńskiej ”-II miejsce op . M. Wojewoda,
 36. Konkurs plastyczny „Pod skrzydłami anioła” – B. Gronostajska,
 37. Konkurs wiedzy o Łomży- M. Góralczyk, M. Glińska-etap szkolny, etap międzyszkolny-3wyróżnienia-M.Góralczyk,M.Glińska, H. Domaszewska,
 38. Udział w miejskim konkursie plastycznym „ Eko- zwierzaki”- wyróżnienie, nagroda -op. B. Gronostajska, K. Tramp, B. Nowak,
 39. Konkurs warcabowy- M. Szlendak, A. Kwiecień, Magdalena Kotowska, E. Sarnowska; międzyszkolny I, II i III miejsce- M. Szlendak, A. Kwiecień, Magdalena Kotowska, E. Sarnowska,
 40. Udział w ogólnopolskim konkursie Omnibus- 2 wyróżnienia- op. M. Glińska, H. Domaszewska,
 41. Udział międzyszkolnym konkursie matematycznym- II miejsce-M. Glińska,
 42. Szkolny konkurs czytelniczy- G. Dardzińska, E. Biełucha,
 43. Udział w międzyszkolnym konkursie czytelniczym –wyróżnienie - E. Białucha, G. Dardzińska,
 44. Udział w międzyszkolnym konkursie literackim dla klas IIII- wyróżnienie   - H. Domaszewska,
 45. Udział w miejskim konkursie plastycznym „Zima na wesoło”- wyróżnienie   - H. Domaszewska,
 46. Konkurs czytelniczy klas I- B. Nowak, B. Rzepska,
 47. Konkurs ortograficzny klas IV - U. Jastrzębska,
 48. Konkursy: „Moja ulubiona Książka”, „Już czytam”, „Pod skrzydłami anioła”(plastyczny i literacki), konkurs na wiersz o szkole- J. Dybikowska, B. Baranowska,              
 49. Konkurs „Mnie ta ziemia od innych droższa”- etap szkolny i miejski- zdobyliœśmy wyróżnienie (organizatorzy A. Gromelska, B. Łyżwa),
 50. Szkolny konkurs historyczny „W œwiecie mitów” (org. B. Maciejewska),
 51. Ogólnopolski konkurs matematyczny –Multitest –zdobyliśœmy trzy tytuły laureata oraz 5 wyróżnień -op. T. Chojnowski oraz P.Such-Kaczanowicz,
 52. Ogólnopolski konkurs matematyczny Pingwin- zdobyliœśmy tytuł laureata oraz trzy wyróżnienia- op. T. Chojnowski , P.Such-Kaczanowicz,
 53. Wojewódzki konkurs informatyczny –etap szkolny – op. G. Nowicka,
 54. Szkolny konkurs grafiki komputerowej - odpowiedzialna G. Nowicka,
 55. Odbyła się XVIII Giełda Piosenki- zdobyliœśmy II miejsce oraz dwa wyróżnienia -op. E. Urbanowska,
 56. Odbył się ogólnopolski konkurs „Biblia i przypowieœci Biblijne” zdobyśliœmy trzy tytuły laureata oraz jedno wyróżnienie - op. M. Wojewoda,
 57. Odbył się międzyszkolny konkurs recytatorski o Wł. Broniewskim- zdobyliœśmy jedno wyróżnienie -op. U. Jastrzębska, A. Gromelska,
 58. Uczestniczyliœmy w miejskim konkursie plastycznym „ List do moich rodziców” -zdobyliœśmy II miejsce oraz wyróżnienie- op. I. Żelazna,
 59. Uczestniczyliœmy w miejskim konkursie plastycznym ”Zaczarowane Œwięta po kurpiowsku”- zdobyliœśmy I miejsce oraz 5 wyróżnień-op G. Dardzińska,
 60. Odbył się szkolny konkurs plastyczny „Pod skrzydłami anioła ”- org. K. Tramp, B. Rzepska
 61. Uczestniczyliœmy w konkursie wokalnym zorganizowanym przez Agencję Artystyczną „Mat” z Olsztyna- zdobyliœśmy II miejsce –op. H. Domaszewska,
 62. Zorganizowaliœmy konkurs „Bezpieczna droga do szkoły” -org. Magdalena Kotowska, E. Sarnowska,
 63. „Znamy pory roku”- M. Kotowska, E, Sarnowska,
 64. „Konkurs dobrych manier”- M. Szlendak,
 65. „Kwiat dziecka”- M. Szlendak,
 66. „Krzyżówka noworoczna”- M. Szlendak,
 67. „Łomża moje miasto”- A. Kwiecień.

Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

Laureaci-1  Laureaci-2 

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

Osiągnięcia sportowe na szczeblu:

a) miasta:

 1. •I miejsce w XI EDYCJI ŁOMŻYŃSKIEJ LIGI SZACHOWEJ szkół podstawowych – opiekun Sławomir Sobociński,
 2. •I miejsce w MISTRZOSTWACH MIASTA w szachach dziewcząt w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej Województwa Podlaskiego – opiekun Sławomir Sobociński,
 3. •II miejsce w MISTRZOSTWACH MIASTA w szachach chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej Województwa Podlaskiego – opiekun Sławomir Sobociński,
 4. I miejsce w MISTRZOSTWACH MIASTA w minikoszykówce dziewcząt w ramach Igrzysk woj. Podlaskiego - opiekun Łukasz Kurowski,
 5. I miejsce w MISTRZOSTWACH MIASTA w minikoszykówce chłopców w ramach Igrzysk woj. Podlaskiego - opiekunowie Wojciech Kamiński i Włodzimierz Wójcik,
 6. •IV miejsce SZKOŁY XV Edycji CZWARTKÓW LA - opiekun Łukasz Kurowski (IV miejsce),
 7. •I miejsce SZKOŁY we WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM SZKÓŁ ŁOMŻY „O PUCHAR ZIMY – 2011” – opiekunowie Elwira Proniewska, Aldona Wojewoda, Łukasz Kurowski i Wojciech Kamiński

Wykaz zawodników biorących udział w XV EDYCJI CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH:

Dziewczęta: Buczyńska Paulina, Chojnowska Katarzyna, Danilczuk Karolina, Grygo Weronika, Kasprzyk Paulina, Mœciwujewska Karolina, Nieciecka Weronika, Olszewska Karolina, Rogalska Karolina, Supińska Aleksandra, Waszczuk Anita, Wiszowata Magdalena, Wiœniewska Martyna,

Chłopcy: Adamski Jakub, Bagiński Piotr, Borawski Piotr, Boguski Bartosz, Buczyński Bartosz, Charubin Mateusz, Chojnowski Marek, Gawek Marcin, Gawryœ Dawid, Filipkowski Adrian, Gutowski Jakub, Hojdeczko Krystian, Igielski Mateusz, Jagas Daniel, Jankowski Tomasz, Karwowski Tomasz, Kijewski Maciek, Kowalczyk Patryk, Krajewski Mateusz, Kraœniewski Bartosz, Książek Grzegorz, Kuliœ Karol, Lewkowski Łukasz, Malinowski Hubert, Otrębcki Krystian, Parzych Adrian, Pawczyński Eryk, Piaszczyk Grzegorz, Pietrzykowski Michał, Płaczek Sebastian, Popiołek Arek, Przestrzelski Marcin, Romanik Sebastian, Roszkowski Michał, Sarnacki Paweł, Szablanowski Jan, Szulc Piotr, Szymański Marcin, Œwięczkowski Michał, Tetkowski Sebastian, Włodarski Patryk, Wysk Piotr,

•Wykaz zawodników zakwalifikowanych do GRAND PRIX – Miejskiego Finału XIV EDYCJI CZWARTKÓW LA: Chojnowska Katarzyna (600m), Kasprzyk Paulina (60m i w dal), Olszewska Karolina (60m i w dal), Supińska Aleksandra (60m i p. pal.), Waszczuk Anita (w dal Wiszowata Magdalena (60m, 600m i p. pal.), Bagiński Piotr (1000m i p. pal.), Borawski Piotr (300m), Chojnowski Marek 300m i 1000m), Hojdeczko Krystian (60m), Jankowski Tomasz (300m i w dal), Kijewski Maciek, Kowalczyk Patryk, Książek Grzegorz, Kuliœ Karol, Pietrzykowski Michał(300m i 1000m), Szulc Piotr(60m),

•Awans do Ogólnopolskiego Finału Czwartków LA, który odbył się w dniach 10 – 12 czerwca 2011 roku w Warszawie uzyskali następujący uczniowie:

Supińska Aleksandra (Va) – rzut piłeczką palantową (9 miejsce w finale), Wiszowata Magdalena (Vd) – rzut piłeczką palantową, Chojnowska Katarzyna (Vc) – bieg na 60 m, Olszewska Karolina (VIe) – bieg na 60 m, Szulc Piotr (IVb) – bieg na 60 m, Kuliœ Karol (Va) – bieg na 60 m.

b) powiatu:

 1. I miejsce w FINALE GRUPY ZACHODNIEJ w ramach Igrzysk woj. Podlaskiego i awans do mistrzostw woj. Podlaskiego w minikoszykówce dziewcząt - opiekun Łukasz Kurowski,
 2. I miejsce w FINALE GRUPY ZACHODNIEJ w ramach Igrzysk woj. Podlaskiego i awans do mistrzostw woj. Podlaskiego w minikoszykówce chłopców - opiekunowie Wojciech Kamiński i Włodzimierz Wójcik,
 3. •IV miejsce szkoły i IV miejsce Łukasza Kurowskiego w XV Edycji CZWARTKÓW LA – 260 pkt. (dz. – 113 pkt./54/ i chł. – 147 pkt. /45/),

c) województwa:

 1. •III miejsce IGRZYSK WOJ. PODLASKIEGO w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w minikoszykówce chłopców pn. „OLIMPIJSKA ENERGA” – opiekun Łukasz Kurowski,
 2. •III miejsce IGRZYSK WOJ. PODLASKIEGO w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w minikoszykówce chłopców pn. „OLIMPIJSKA ENERGA” – opiekunowie Wojciech Kamiński i Włodzimierz Wójcik,
 3. •55 m. we Współzawodnictwie Sportowym Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego – 260 pkt. (dz. – 113 pkt. /55/ i chł. – 147 pkt. /45/).

d) ogólnopolskim:

 1. •II miejsce chłopców w Festiwalu Minikoszykówki chł. w Cieszynie (kasy VI) - opiekun Włodzimierz Wójcik i Dariusz Węgrowski,
 2. •VII miejsce dziewcząt w VIII Ogólnopolskim Turnieju Koszykówki – „Olsztynek Top 2010” rocznik 2000 (klasy IV) - opiekun Łukasz Kurowski,
 3. •VII miejsce chłopców w Ogólnopolskim Turnieju Minikoszykówki – „Zima 2011” rocznik 2000 w Białymstoku (klasy IV) - opiekun Andrzej Wojtkowski,
 4. •VI miejsce chłopców w I Międzynarodowym Turnieju Niepodległoœci (2010r.) w Minikoszykówce w Białymstoku (kasy VI) - opiekun Włodzimierz Wójcik,
 5. •V miejsce chłopców w III Międzynarodowym Turnieju Minikoszykówki „NENUFAR CUP 2010” w Ełku (kasy V) - opiekun Wojciech Kamiński i Dariusz Węgrowski,
 6. •II miejsce chłopców w XIX Ogólnopolskim Turnieju Minikoszykówki „Puchar Łomżyczki 2010” w Łomży (kasy V) - opiekun Wojciech Kamiński,
 7. •VIII miejsce dziewcząt w III Ogólnopolskim Turnieju Minikoszykówki „U Klemensa” (2011r.) w Białymstoku (kasy V) - opiekun Łukasz Kurowski,
 8. •II miejsce chłopców w III Ogólnopolskim Turnieju Minikoszykówki „U Klemensa” (2011r.) w Białymstoku (kasy V) - opiekun Wojciech Kamiński,
 9. •V miejsce dziewcząt w XIV Ogólnopolskim Turnieju Minikoszykówki chłopców i Koszykówki dziewcząt „Łomżyńska Zima 2011” (rocznik 1998) – opiekun Daniel Chojnowski,
 10. •I miejsce chłopców w XIV Ogólnopolskim Turnieju Minikoszykówki „Łomżyńska Zima 2011” w Łomży (kasy VI) - opiekunowie Wojciech Kamiński i Włodzimierz Wójcik,
 11. •XII miejsce chłopców w XIX Praskim Turnieju Minikoszykówki w Warszawie (kasy IV) - opiekun Andrzej Wojtkowski,
 12. •I miejsce chłopców w Wielkanocnym Turnieju Minikoszykówki o puchar PREZESA MUKS „Stoczek 45” Białystok (kasy V) - opiekun Wojciech Kamiński,
 13. •III miejsce chłopców w II Turnieju Minikoszykówki chłopców rocznik 1999 rozgrywanym w ramach EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH (kasy V) - opiekun Wojciech Kamiński,
 14. •I miejsce w XI POLONIJNYCH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ w szachach w punktacji drużynowej – opiekun Sławomir Sobociński,
 15. •I miejsce w ELIMINACJACH DO MISTRZOSTW POLSKI woj. podlaskiego w koszykówce chłopców w kategorii juniora, IV miejsce w strefie i 27 – 32 w Mistrzostwach Polski (ĆWIERĆFINAŁ MP w DĽBROWIE GÓRNICZEJ) - opiekunowie Wojciech Kamiński i Włodzimierz Wójcik,
 16. •I miejsce w ELIMINACJACH DO MISTRZOSTW POLSKI woj. podlaskiego w koszykówce chłopców w kategorii młodzika i V m. w strefie - opiekunowie Wojciech Kamiński i Andrzej Wojtkowski,
 17. •I miejsce na TURNIEJU MINIKOSZYKÓWKI w ramach XI POLONIJNYCH IGRZYSKACH MŁODZIEŻY SZKOLNEJ im. JANA STYPUŁY w Łomży w dn. 29 czerwca – 30 czerwca 2011r. (rocznik 1999 i mł.) – opiekun Wojciech Kamiński,