1. Kuratorium corocznie organizuje konkursy przedmiotowe dla uczniów klas VI.  Finalistą wojewódzkiego konkursu języka angielskiego został Marek Łuniewski z V a- op. Marcin Dziekoński, finalistami woj. konkursu historycznego zostali: Patryk Celiński (VI d) oraz Piotr Sobociński (VI b) -op. B. Maciejewska, K. Domalewski,
 2. W konkursie matematycznym ”Kangur” Piotr Niedbała( kl. IV d) został laureatem(op. P. Such- Kaczanowicz),  wyniki bardzo dobre oraz wyróżnienia zdobyli: Teresińska Katarzyna, Dmochowski Adam, Załęcka Karolina, Sarnacki Marcin, Dziekoński Michał, Bronakowska Kinga, Garlicka Natalia, Szymanowski Bartłomiej,  Rozmysłowicz Marta, Dmochowski Tomasz- op. M. Kulikowska, T. Chojnowski i P.Such-Kaczanowicz,
 3. W konkursie matematycznym „Siódemeczka” III miejsce indywidualnie zdobył Adam Kadłubowski (VIa) op. T. Chojnowski, a III miejsce zespołowo zdobyli: Adam Kadłubowski, Kinga Olszewska (VIa), Tomasz Boguski (VI d) oraz Jakub Garlicki(VI d) op. T. Chojnowski,
 4. Zorganizowano Szkolny Konkurs Wiedzy o Adamie Mickiewiczu- I m zajęły: Zuzanna Zawadzka (VI a) oraz Kinga Tyszka (VI e), II m zdobył Adam Kadłubowski(VI a), III miejsce zajęła Zuzanna Żmijewska (V a) op. D. Wysocka
 5. Zorganizowano szkolny etap Woj. Konkursu Jęz. Polskiego- do etapu rejonowego zakwalifikowano nast. uczniów: Katarzyna Kozłowska (VIb), Zuzannę Zawadzką (VI a), Adama Kadłubowskiego (VI a), Klaudię Skowrońską (VI c), Tomasza Dmochowskiego (VI b), Monikę Piasecką (VI a) oraz Kingę Tyszkę (VI e)  -op. B. Łyżwa oraz M. Pokropowicz,
 6. Zorganizowano konkurs „W Œwiecie Mitów” (op. B. Maciejewska)- zwyciężyła kl.V e- mitem „Demeter i Kora”,
 7. Zorganizowano etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Historycznego do etapu rejonowego zakwalifikowano: Piotra Zaborszczyka, Garlickiego Jakuba, Celińskiego Patryka, Sacharczuka Michała, Grzegorza Staniszewskiego, Piotra Sobocińskiego oraz Adama Kadłubowskiego- op. B. Maciejewska, K. Domalewski.
 8. Konkurs na mistrza historii kl. IV i V(zorganizowali B. Maciejewska oraz K. Domalewski) -w kl. IV zwyciężył Michał Dziekoński (IV e)  a w V-Daniel Krukowski  kl. V c,
 9. Udział w ogólnopolskim Konkursie „Omnibus” -op. J. Stelmaszuk,
 10. Udział w etapie szkolnym i miejskim „Konkursu ortograficznego”. Do etapu miejskiego zakwalifikowali się uczniowie: Zuzanna Zawadzka(VI a), Mateusz Korytkowski (VI b) oraz Aleksandra Wąsiewicz (VI e) -op. B. Łyżwa i H. Makowska,
 11. Zorganizowano etap szkolny i rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego. Etap szkolny przygotowali: A. Szymanowska, G. Teresińska oraz   M. Kostko, etap rejonowy- A. Szymanowska. Do etapu rejonowego zakwalifikowano nast. uczniów: Beatę Oliferuk, Zuzannę Zawadzką, Marka Łuniewskiego, Adama Kadłubowskiego, Łukasza Domitrza, Karolinę Mroczkowską oraz Martę Cwalinę.
 12. Udział w ogólnopolskim konkursie jęz. angielskiego „FOX”- wynik „dobry” w kl V zdobyli uczniowie: Łuniewski Marek i Mroczkowska Karolina -op. Marcin Dziekoński; w kl. VI -Korytkowski Mateusz, Forenc Piotr, Wierzbicki Dawid, Szeligowska Alicja, Domitrz Łukasz oraz Zawadzka Zuzanna -op.  M. Kostko,
 13. Zorganizowano konkursy szkolne „Mistrz języka angielskiego” w kl. V i IV; w kl. V –I miejsce zdobył- Marek Łuniewski, II -Karolina Mroczkowska a III -Mateusz Komiakiewicz op. A. Szymanowska, M. Dziekoński; w kl. IV I m - Dmochowski Adam, II- Borawska Monika a III- Ochocińska Julia- op. M. Wyrwas, G. Teresińska, A. Szymanowska,
 14. Zorganizowano etap szkolny wojewódzkiego konkursu przyrodniczego- do etapu rejonowego zakwalifikowano uczniów: Adama Kadłubowskiego (VIa) oraz Olę Stalewską (VIe) -op. B. Surawska, H. Kamińska,
 15. Udział w ogólnopolskim konkursie przyrodniczym „Ekoplaneta” -wynik bardzo dobry zdobyli: Karolina Modzelewska (Vd), Zuzanna Zawadzka (VIa) oraz Kinga Tyszka (VIe) -op. H. Kamińska, B. Surawska,
 16. Udział w międzyszkolnym konkursie przyrodniczym „Ekoplaneta” -zdobyliœśmy V miejsce -op.B. Surawska,
 17. Zorganizowano szkolny konkurs ekologiczny klas VI-B. op.  B. Surawska,
 18. 18. Zorganizowano etap szkolny wojewódzkiego konkursu języka angielskiego-do etapu rejonowego zakwalifikowano nast. uczniów: Adam Kadłubowski, Kinga Olszewska, Tomasz Boguski, Tomasz Dmochowski, Jakub Garlicki, Mateusz Rogowski -op. T. Chojnowski
 19. Udział w międzyszkolnym konkursie matematycznym „Liga zadaniowa” VII miejsce zdobyła Monika Piasecka, VIII Adam Kadłubowski- op. T. Chojnowski,
 20. Udział w międzyszkolnym konkursie matematycznym „MIX” -III miejsce grupowo zdobyli: Adam Kadłubowski, Kinga Olszewska oraz Tomasz Boguski - op.T. Chojnowski,
 21. Udział w powiatowym konkursie „ Nasze bezpieczeństwo” -op. K.Chodorowska,
 22. Udział w XV Giełdzie Piosenki Dziecięcej-spoœród zakwalifikowanych uczennic wyróżnienia zdobyły: Anna Baczewska (Ve) oraz Natalia Archacka (IVd) -op. E. Urbanowska,
 23. Udział w I Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „BIG-BIT”- I miejsce zdobyła Marlena Załecką, II –Anna Baczewska i Adrianna Nieciecka , wyróżnienie- Magdalena Okurowska - op. E. Urbanowska,
 24. Udział w powiatowym konkursie plastycznym ”Zyję zdrowo. Moje miejsce w zdrowym œwiecie”- Miejsce zdobyła Aleksandra Wosiewicz i Klaudia Barwińska, wyróżnienie zdobyła Milena Piaœcik -op. A Wysocka,
 25. Udział w wojewódzkim konkursie plastycznym zorganizowanym przez Pocztę Polską pod hasłem „Na poczcie możesz” -wyróżnienie zdobyła Katarzyna Teresińska -op. A. Wysocka,
 26. Udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym ”Sposób na życie- zimowe dyscypliny sportowe” -nagrody zdobyli: Wojciech Włodkowski, Aleksandra Kołodziejska, wyróżnienia: Aleksandra Stalewska, Izabela Opara, Patrycja Cieniewicz. Prace uczniów: Aleksandry Kołakowskiej, Katarzyny Teresińskiej i Krystiana Bączka zakwalifikowano na wystawę -op. A.Wysocka,
 27. Zorganizowano szkolny konkurs „Kolędy i pastorałki- kredką i słowem malowane”  -I miejsce zdobył A. Kadłubowski, II - N. Żemajtys i M. Sacharczuk, III - D Przystępski, P. Biaduń oraz K. Tyszka – op. M. Wojewoda,
 28. Udział w miejskim  konkursie plastycznym „Sposób na życie- szczęœliwa rodzina”-nagrodę zdobyła Aleksandra Pawłowska, wyróżnienia zdobyli Gabriela Rzepka oraz Marcin Chętnik- op. A. Greloch, H. Domaszewska, M. Glińska, B. Gronostajska,
 29. Udział w miejskim  konkursie plastycznym na stroiki i ozdoby choinkowe „Nasza choinka” - II miejsce zdobył Dawid Szuliński i Justyna Baranowska, wyróżnienia: Galińska Martyna oraz Łukasz Wiœniewski- op. K. Tramp, H. Domaszewska i A. Targ,
 30. Udział w szkolnym konkursie Agencji Artystycznej „Mat”- I miejsce w kl. III zdobyła Joanna Babiel - op. A. Targ, M. Kotowska, I-miejsce w klasach II - Marlena Załęcka- op. D. Borawska
 31. Udział w międzyszkolnym konkursie „Łomża-moja mała ojczyzna -op. A. Greloch, A. Targ,
 32. Udział w miejskim konkursie plastycznym „Sposób na życie- zimowe dyscypliny sportowe” -nagrody zdobyli uczniowie: Natalia Mołas, J. Walczyk, jedną pracę wyróżniono i cztery prace zakwalifikowano na wystawę- op. K. Tramp, B. Rzepska, M. Glińska,
 33. Zorganizowano szkolny konkurs ortograficzny klas II –op. A. Greloch,
 34. Zorganizowano szkolny konkurs ortograficzny klas III- I miejsce: Katarzyna Szurna, II-Beata Wiœniewska, III-Małgorzata Korona -op. G.Dardzińska,
 35. Zorganizowano szkolny konkurs plastyczny kl. I-„ Dbam o swoje zdrowie” – I m. zdobyła Natalia Dymko, II-Patrycja Kaczmarek, III- Ola Urbanowska, wyróżnienia zdobyli: Bartosz Kwaœniewski, Ola Rachubka, Piotr Szulc, Dominika Kurowska oraz Alicja Bonus -op. K.Tramp
 36. Zorganizowano szkolny konkurs recytatorski dla klas I-III „Baje, bajki, bajeczki op. I. Żelazna, K. Tramp, D. Borawska, B. Bohdan, wyróżnienie zdobyła Paulina Wityńska -op. E. Białucha,
 37. Udział w  szkolnym Festiwalu Piosenki Dziecięcej-wyróżnienie zdobył Rafał Wierciszewski, III miejsce  Marlena Załęcka- op. K. Tramp, H. Domaszewska, I. Żelazna, D. Dardzińska,
 38. Udział w międzyszkolnym konkursie recytatorskim-III m zdobyła Dominika Wróblewska, wyróżnienie: Oskar Nosalik oraz Paulina Wityńska- op. K. Tramp, E. Białucha,
 39. Udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangurek”- wynik bardzo dobry zdobyli: Anna Stpiczyńska, Jasińska Alicja, Mocarska Martyna, Piaszczyk Jakub oraz Œniadach Przemysław- op. G. Dardzińska, D. Borawska, Martyna Mocarska -op.E.Białucha; wyróżnienia: Mateusz Bagiński, Agata Podedworna, Katarzyna Szurma -op. J. Godlewska, A. Greloch,
 40. Zorganizowanie szkolnego konkursu języka angielskiego kl II: I m -Alicja Jasińska, Patryk Œmiarowski, II m-Klaudia Kamińska, III- Patrycja Gierwatowska - op. A. Szymanowska,
 41. Udział w międzyszkolnym konkursie czytelniczym „Najlepszy czytelnik”,
 42. Zorganizowano szkolny konkurs matematyczny klas II -op. M. Kotowska,E. Białucha
 43. Konkurs matematyczny „Cyferka”- etap szkolny , etap międzyszkolny – I miejsce zdobył Mateusz Bagiński- op. Joanna Godlewska,
 44. Udział w szkolnym konkursie wokalnym Agencji artystycznej „MAT” – I m zdobyła Sylwia Plona- op. J. Godlewska, I –miejsce w półfinale Weronika Nieciecka - op. E. Białucha,
 45. Udział w miejskim konkursie recytatorskim – wyróżnienie zdobyła Paulina Wityńska- op. E. Białucha,
 46. Udział w międzyszkolnym konkursie pięknego czytania- I m zdobyła Paulina Wityńska- op. E. Białucha,
 47. Udział w szkolnym konkursie wiedzy o muzyce-I m. Weronika Nieciecka, II- Joanna Babiel, III- Dominika Turowska, Anna Samul - op.K.Tramp, E. Białucha, A. Targ, G. Dardzińska,
 48. Udział w ogólnopolskim konkursie „Omnibus”- IV m-ce  w województwie zajęła Katarzyna Szurna- op. A. Greloch,
 49. Zorganizowano konkurs szkolny „ My i zwierzęta” -kat. II-III kl -I m-Weronika Nieciecka, II m- Paulina Wityńska i Maria Bujko, III m-Martyna Mocarska, Natalia Wiaksa, Izabela Wilk, kategoria kl. IV-VI-  I m - Patrycja Malinowska, II m- Paulina Zaręba, Ada Nieciecka - Monika Borawska, III m – Ola Kołodziejska, Ala Szeligowska – op. B. Baranowska, J. Dybikowska,
 50. Udział w ogólnopolskim konkursie na najpiękniejszą recenzję książki „Rodzina Panderwicków” -op. B. Baranowska, J. Dybikowska,
 51. Zorganizowana szkolny konkurs „Bezpieczna droga do szkoły”  -E.Sarnowska,
 52. Zorganozowano szkolny konkurs „Bezpieczeństwo dziecka” op.  M. Jankowska,
 53. Zorganizowano szkolny konkurs „Kompozycja jesienna” -op. M. Jankowska,
 54. Zorganizowano „Konkurs słodkiej wiedzy bożonarodzeniowej”- op. M, Jankowska,
 55. Zorganizowano szkolny konkurs „Krajobraz piękny i zapamiętany” -op. M Jankowska,
 56. Zorganizowano szkolny konkurs ”Kolorowanka z U i Ӕ -op. M. Jankowska,
 57. Zorganizowano szkolny konkurs skoków przez skakankę- op. M. Jankowska,
 58. Zorganizowano szkolny konkurs warcabowy –op. M. Jankowska.

Osiągnięcia sportowe

na szczeblu:

a) miasta:

 1. •I miejsce w X EDYCJI ŁOMŻYŃSKIEJ LIGI SZACHOWEJ szkół podstawowych – opiekun Sławomir Sobociński, 
 2. •I miejsce w MISTRZOSTWACH MIASTA w szachach szkół podstawowych w kategorii dziewcząt w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej – opiekun Sławomir Sobociński, 
 3. •I miejsce w MISTRZOSTWACH MIASTA w szachach szkół podstawowych w kategorii chłopców (Piotr Niedbała, Wojciech Włodkowski, Hubert Bargielski, Marcin Szymański) w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej – opiekun Sławomir Sobociński, 
 4. I miejsce w MISTRZOSTWACH MIASTA w minikoszykówce dziewcząt w ramach Igrzysk woj. Podlaskiego - opiekun Daniel Chojnowski,
 5. I miejsce w MISTRZOSTWACH MIASTA w minikoszykówce chłopców w ramach Igrzysk woj. Podlaskiego - opiekunowie Wojciech Kamiński i Andrzej Wojtkowski,
 6. •III miejsce szkoły w XIV Edycji CZWARTKÓW LA - opiekun Łukasz Kurowski (III miejsce),
 7. III miejsce SZKOŁY we WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM SZKÓŁ ŁOMŻY „O PUCHAR ZIMY – 2010” – opiekunowie Iwona Dziekońska, Elwira Proniewska, Aldona Wojewoda, Łukasz Kurowski i Wojciech Kamiński
 8. •Wykaz zawodników biorących udział w XIV EDYCJI CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH:

Dziewczęta: Chętnik Sandra, Czarnecka Anita, Danilczuk Karolina, Hasanov Dżamila, Jankowska Karolina, Mierzejewska Paulina, Mœciwujewska Karolina, Nieciecka Weronika, Piaœcik Milena, Piwowarska Gabriela, Rogalska Karolina, Roicka Nikola, Supińska Aleksandra, Wiszowata Magdalena, Wityńska Paulina, Wyrwas Marta,  

Chłopcy: Bargielski Hubert, Bączek Jakub, Boguski Damian, Borawski Dawid, Bronowicz Krystian, Charubin Mateusz, Chętnik Krystian, Chojnowski Marek, Dąbrowski Robert, Dmochowski Adam, Igielski Mateusz, Jagas Daniel, Jarosiński Paweł, JóŸwik Dominik, Karwoski Tomasz, Kijewski Maciek, Kosak Piotr, Książek Grzegorz, Kwiatkowski Paweł, Krakowiecki Piotr, Kuliœ Karol, Lach Przemysław, Napiórkowski Adam, Olszewski Dawid, Ostapowicz Damian, Pankowski Michał, Piaœcik Paweł, Pietrzykowski Michał, Polakowski Łukasz, Popławski Jakub, Soliński Damian, Szymański Marcin, Œwięciński Bartosz, Œwięciński Marcin, Tyszka Krystian, Wiszowaty Szczepan,  Zacharzewski Adam, Zienkiewicz Dominik,•

b) powiatu:

 1. •I miejsce w FINALE GRUPY ZACHODNIEJ w szachach szkół podstawowych w kategorii chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej – opiekun Sławomir Sobociński, 
 2. •VII miejsce w FINALE GRUPY ZACHODNIEJ w szachach szkół podstawowych w kategorii dziewcząt w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej – opiekun Sławomir Sobociński, 
 3. I miejsce w FINALE GRUPY ZACHODNIEJ w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej i awans do mistrzostw woj. Podlaskiego w minikoszykówce dziewcząt - opiekun Daniel Chojnowski,
 4. I miejsce w FINALE GRUPY ZACHODNIEJ w ramach Igrzysk woj. Podlaskiego  i awans do mistrzostw woj. Podlaskiego w minikoszykówce chłopców – opiekunowie Wojciech Kamiński i Andrzej Wojtkowski,

c) województwa:

 1. •V miejsce w IGRZYSKACH WOJ. PODLASKIEGO w szachach szkół podstawowych w kategorii chłopców (Piotr Niedbała, Wojciech Włodkowski, Hubert Bargielski, Marcin Szymański)  w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej – opiekun Sławomir Sobociński, 
 2. II miejsce w IGRZYSKACH WOJ. PODLASKIEGO w ramach w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej  w minikoszykówce dziewcząt - opiekun Daniel Chojnowski,
 3. •MISTRZOSTWA IGRZYSK WOJ. PODLASKIEGO w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w minikoszykówce  chłopców – opiekunowie Wojciech Kamiński i Andrzej Wojtkowski,
 4. •40 m. we Współzawodnictwie Sportowym Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego – 369 pkt. (dz. – 147 pkt. /49/ i chł. – 222 pkt. /36/,

d) ogólnopolskim:

 1. •XIV miejsce chłopców w FINALE KRAJOWYM Igrzysk Młodzieży Szkolnej Szkół Podstawowych (MISTRZOSTWA POLSKI) pn. „OLIMPIJSKA ENERGA” w minikoszykówce chłopców - opiekunowie Wojciech Kamiński i Andrzej Wojtkowski,
 2. •VII miejsce chłopców w II Ogólnopolskim Turnieju „U Klemensa” w Minikoszykówce dziewcząt i chłopców o puchar Prezydenta miasta Białystok (1998) - opiekun Włodzimierz Wójcik,
 3. •III miejsce chłopców w I Ogólnopolskim Turnieju (rocznik 1998) w ramach EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU DLA WSZYSTKICH - opiekun Włodzimierz Wójcik,
 4. •II miejsce dziewcząt w XIII Ogólnopolskim Turnieju Minikoszykówki chłopców i Koszykówki dziewcząt  „Łomżyńska Zima 2010” (klasy I gimnazjum dziewcząt) –  opiekun Barbara Jałbrzykowska,
 5. •I miejsce chłopców w XIII Ogólnopolskim Turnieju Minikoszykówki chłopców i Koszykówki dziewcząt  „Łomżyńska Zima 2010” (1997) –  opiekunowie Andrzej Wojtkowski i Dariusz Węgrowski,
 6. •V miejsce dziewcząt w III Ogólnopolskim Zambrowskim Turnieju Minikoszykówki dziewcząt „ORKAN CUP” (1997) - opiekun Daniel Chojnowski,
 7. •VII miejsce chłopców w XVII Ogólnopolskim Turnieju Minikoszykówki Chłopców rocznik 1998 –   „XVII Puchar Łomżyczki 2009” w Łomży (rocznik 1998) - opiekun Włodzimierz Wójcik,
 8. •IV miejsce dziewcząt w VII Ogólnopolskim Turnieju Minikoszykówki Dziewcząt rocznik 1998 – „Olsztynek Top 2009” (rocznik 1998) - opiekun Łukasz Kurowski,
 9. •II miejsce chłopców w VII Ogólnopolskim Turnieju Koszykówki Chłopców rocznik 1996 – „Olsztynek Top 2009” (rocznik 1996) - opiekun Wojciech Kamiński, 
 10. •I miejsce chłopców w Turnieju Klas IV w Minikoszykówce chł. (rocznik1999) - opiekun Wojciech Kamiński,
 11. •IV miejsce dziewcząt w II Międzynarodowym Turnieju Minikoszykówki Dziewcząt „MAZURSKA WIOSNA” w Ełku (rocznik 1999) - opiekun Łukasz Kurowski,
 12. •V miejsce dziewcząt w I Międzywojewódzkim Turnieju Minikoszykówki Dziewcząt i Chłopców rocznik 1999 „Zima 2010” (rocznik 1999) - opiekun Łukasza Kurowski,
 13. •III miejsce chłopców w I Międzywojewódzkim Turnieju Minikoszykówki Dziewcząt i Chłopców rocznik 1999 Zima 2010” (rocznik 1999) - opiekun Wojciech Kamiński,
 14. •I miejsce dziewcząt w  III Ogólnopolskim Turnieju Koszykówki dziewcząt rocz. 1996 „GOŁKÓW CUP 2010” w Piasecznie (klasy I gimnazjum dziewcząt) – Daniel Chojnowski,
 15. •II miejsce w ELIMINACJACH DO MISTRZOSTW POLSKI woj. podlaskiego w koszykówce chłopców w kategorii młodzika, V miejsce w strefie i awans do ĆWIERĆFINAŁU MISTRZOSTW POLSKI opiekun Wojciech Kamiński,
 16. •II miejsce w ELIMINACJACH DO MISTRZOSTW POLSKI woj. podlaskiego w koszykówce chłopców w kategorii kadeta, V miejsce w strefie i awans do ĆWIERĆFINAŁU MISTRZOSTW POLSKI – opiekun Włodzimierz Wójcik,
 17. •II miejsce w ELIMINACJACH DO MISTRZOSTW POLSKI woj. podlaskiego w koszykówce chłopców w kategorii juniora, V miejsce w strefie i awans do ĆWIERĆFINAŁU MISTRZOSTW POLSKI – opiekun Andrzej Wojtkowski,
 18. •VI miejsce na TURNIEJU MINIKOSZYKÓWKI w ramach X POLONIJNYCH IGRZYSKACH MŁODZIEŻY SZKOLNEJ im. JANA STYPUŁY w Łomży w dn. 29 czerwca - 30 czerwca 2010r. (rocznik 1998 i mł.) – opiekun Wojciech Kamiński, Włodzimierz Wójcik