Dyrektor szkoły

                                                   mgr Bożena Dziekońska

 

 

 z-ca dyrektora szkoły

mgr Bożena Gronostajska

 z-ca dyrektora szkoły

mgr Halina Dąbrowska

 

 

 

 

z-ca dyrektora szkoły

mgr Zbigniew Gawrych

 

 

 

z-ca dyrektora szkoły

mgr Andrzej Flera