sekretarz szkoły

mgr Magdalena Wysocka

 

kierownik gospodarczy

Marta Górska

 

Sylwia Kacprzyk - samodzielny referent/specjalista do spraw BHP/ 
Stefania Krystyna Kaliszewska - główny księgowy 
Gubik-Czajkowska Katarzyna - starszy księgowy

Janusz Żebrowski - pomoc administracyjna biurowa

Danuta Wyrwas - intendent

 

Obsługa
Bieńczyk Marianna - pracownik obsługi

Czaplicka Halina-Barbara - pracownik obsługi

Dąbrowska Teresa - pracownik obsługi

Dylewska Ewa - pracownik obsługi

Ferenc Barbara - pracownik obsługi

Frąckiewicz Regina - pracownik obsługi

Górska Milena - pracownik obsługi

Jurkowska Wioletta - pracownik obsługi

Lipińska Wiesława - pracownik obsługi

Parda Bogumiła - pracownik obsługi

Serdyński Wiesław - konserwator

Sulewska Małgorzata - pracownik osługi

Zając Halina - pracownik obsługi

Duda Agnieszka - pracownik obsługi

ŒŚcięgosz Ewa - pracownik obsługi

Parda Bogumiła - pracownik obsługi

Ścięgosz Barbara - pracownik obsługi

ŒŚcięgosz Marzena - pracownik obsługi

Janicka Barbara - pracownik obsługi

Urbanowska Krystyna - pracownik obsługi

Łanocha Stanisław - pracownik obsługi

Jarosz Bogdan - pracownik obsługi

Górska Milena - pracownik obsługi
Szklarz Wanda - pracownik obsługi
Szmitko Elżbieta- pracownik obsługi