Obecnie Rada Pedagogiczna liczy 108 osób. Liczba nauczycieli zmieniała się w zależności od ilośœci uczniów.

W roku 1991 Rada Pedagogiczna liczyła 112 nauczycieli.