Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie podziwiali inscenizację patriotyczną przygotowaną przez panią U. Jastrzębską p. M. Glińską i p. K. Tramp oraz ich uczniów z kl. Ve, IIIc, IIIf.

W dniu 17 XI. br kl. IVb, Vd pod opieką p. Janiny Stelmaszuk i p. Bożeny Konoplańskiej uczestniczyli w warsztatach ekologicznych „Łowcy mamutów” w Mamuciej Dolinie w Biebrzańskim Parku Narodowym.

W tegorocznym konkursie na najlepsze przedstawienie mitu wzięło udział 14 zespołów z klas piątych wyłonionych w eliminacjach klasowych. Przedstawienia były różnorodne pod względem dekoracji i wykonania.

Nasza szkoła miała przyjemnoœć goœcić 100 uczniów z różnych szkół rejonu, którzy zostali wydelegowani przez swoje szkoły i startowali w eliminacjach do programu TVN „Dzieciaki z klasą.

W mityczny œświat starożytnych bogów przenieœli nas uczniowie klas piątych. Już od kilku lat w grudniu zespoły piątoklasistów uczestniczą w konkursie na najlepsze przedstawienie mitów. W tegorocznym konkursie wzięło udział 10 zespołów z klas piątych.