Nasza szkoła rozpoczęła nauczanie 1 wrzeœnia 1986 roku.

Początkowo nauczanie odbywało się na poziomach klas 0 -– III.

Od 1 wrzeœnia 1987 r. klasy 0 - VII.

Od 1 wrzeœnia 1988 r.  byliśmy już pełnoklasową szkołą podstawową.

Nasza szkoła powstała w 1986 roku. Dyrekcją kierował p. Tadeusz Tomaszewski. Na początku w szkole uczyły się dzieci młodsze. Z roku na rok liczba uczniów szybko wzrastała. Mieliœmy ponad 2500 uczniów. Obecnie mamy około 1000 uczniów. Sale lekcyjne są jasne i estetyczne. Zadbali o to nauczyciele, uczniowie i ich rodzice, którzy chętnie służą pomocą. Prężnie działa Komitet Rodzicielski, który wspiera szkołę organizacyjnie i finansowo. W pierwszych latach istnienia szkoły uczniowie nie mieli gdzie ćwiczyć. Najpierw powstała mała sala gimnastyczna w zabudowanym patio. Następnie dokończono budowę hali widowiskowo sportowej.

Szkolne Tradycje

  • ŚŒlubowanie klas pierwszych
  • Wybory do Samorządu Uczniowskiego
  • Organizowanie akcji charytatywnych
  • Festiwale Piosenki Dziecięcej
  • Dni Kultury Uczniowskiej
  • Udział w Sprzątaniu ŒŚwiata i Rajdzie Kurpiowskim
  • Międzynarodowy Festiwal Szachowy
  • Międzynarodowy Turniej Minikoszykówki Chłopców
  • Coroczne powitanie wiosny