Z ŻYCIA SZKOŁY

Nasza szkoła uzyskała tytuł oraz Certyfikat "Szkoły z klasą" za rok szkolny 2002/2003.

Miło jest nam poinformować, iż zakończyła się pierwsza edycja ogólnopolskiej akcji edukacyjnej pod nazwą "Szkoła z klasą", której organizatorami byli - Gazeta Wyborcza oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej. Patronat nad tym przedsięwzięciem objął Prezydent RP Aleksander Kwaœniewski. Akcja poœwięcona była poprawie jakoœci polskiej szkoły.

Do akcji zgłosiło się ponad 3000 szkół z całego kraju. Pomysł na ten program był następujący. Ogłoszono szeœć zasad dobrej szkoły. Do każdej z tych zasad zostały przygotowane zadania, które mogły zostać podjęte i zrealizowane przez szkoły, uczestniczące w programie. Każda szkoła wybrała szeœć zadań, które realizowała w ciągu minionego roku. Wykonanie zadania potwierdzane było sprawozdaniem przesyłanym do organizatora akcji.

Nasza szkoła znalazła się w gronie 3118 szkół z całej Polski (w tym jedynie 1808 szkół podstawowych), które otrzymały tytuł "Szkoły z klasą", ponieważ z sukcesem zrealizowały i zaliczyły wszystkie wybrane przez siebie szeœć zadań akcji.