Igrzyska Młodzieży Szkolnej to jedyna w tej skali otwarta impreza sportowa adresowana do młodzieży pochodzenia polskiego z Litwy, Białorusi, Ukrainy i Rosji, które towarzyszą również rówieœnicy z Polski.

Uczestnicy przyjeżdżają do Łomży na treningi i spotkania integracyjne. W dniach 7 i 8 czerwca trwają rozgrywki i finały w 8 dyscyplinach.