To już dziesiąty raz uczniowie naszej szkoły wzięli udział w jubileuszowej akcji Sprzątania ŒŚwiata pod hasłem "Zielony ŚŒwiat, Zielony Dom, –Zielony Punkt"’’.

Wszyscy uczniowie zaopatrzeni zostali w worki foliowe i rękawice zasponsorowane przez Łomżyńską Spółdzielnię Mieszkaniową „Perspektywa’’, Urząd Miasta Łomży i Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi.

Klasy I –- III sprzątały teren położony w pobliskim sąsiedztwie szkoły i na osiedlu. Uczniowie SP9 z klas IV -– VI oczyœścili ze œśmieci teren Królowej Bony będący fragmentem Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Zebraliœmy około 104 worków śœmieci posegregowanych na szkło, papier, plastik i metal. Worki pozostawiliœmy w odpowiednich miejscach. Najaktywniejsze okazały się klasy IV g i IV d.

Zmęczeni niesamowicie, ale po wspólnym ognisku i zrekompensowaniu sił wróciliœśmy ze œśpiewem do szkoły.

Brawo!

W nagrodę otrzymacie garśœć informacji: porzucona gdziekolwiek żarówka rozkłada się kilkadziesiąt lat (puszka stalowa około 5 lat, torba plastikowa do 100 lat puszki aluminiowe do 400 lat.


Organizatorem akcji w szkole była opiekunka szkolnego koła LOP p. Kamińska Halina.