Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie podziwiali inscenizację patriotyczną przygotowaną przez panią U. Jastrzębską p. M. Glińską i p. K. Tramp oraz ich uczniów z kl. Ve, IIIc, IIIf.

Tło muzyczne zapewnił nasz szkolny chór w biało - czerwonych barwach pod kierunkiem p. E. Urbanowskiej.

Młodzi artyœci œwietnie poradzili sobie z wyznaczonymi rolami i wprowadzili nas w niepowtarzalny klimat naszych dziejów. Jak zawsze ta akademia była dla nas lekcją patriotyzmu i powodem do dumy narodowej z osiągnięć naszych przodków, a dla naszych wychowawców okazją do refleksji nad teraźŸniejszoœcią.