W dniu 17 XI. br kl. IVb, Vd pod opieką p. Janiny Stelmaszuk i p. Bożeny Konoplańskiej uczestniczyli w warsztatach ekologicznych „Łowcy mamutów” w Mamuciej Dolinie w Biebrzańskim Parku Narodowym.

Na miejsce warsztatów uczestników zawiózł wynajęty autokar, który o godz. 8.00 wyruszył spod szkoły. Jak na warsztaty przystało, nawet podróż wykorzystana została na edukację o Biebrzańskim Parku Narodowym, którą przeprowadziła p. B. Konoplańska. Do spotkania z przewodnikiem doszło w twierdzy Osowiec. W trakcie wędrówki z przewodnikiem szukaliœmy łosia, ale nikomu nie udało się zauważyć, gdyż była to dla nich pora odpoczynku.

Dotarliœmy wreszcie do celu naszej wyprawy

Jako „Łowcy mamutów” mieliœmy przeżyć tutaj wiele atrakcji. Dopingować nas w tym miał okrzyk bojowy który musieliœmy wymyœlić. Jak przystało na ludzi pierwotnych, musieliœmy nauczyć się krzesać ogień za pomocą kamieni. Wszyscy z zaangażowaniem staraliœmy się wykonać to zadanie. Jednej z grup udało się wykrzesać ogień i zapalić od niego zapałkę. Kolejne zadania były podzielone: chłopcy strzelali z łuku, a dziewczęta rzucały oszczepami. Potem nastąpiła zmiana.

Wyczerpani i głodni wróciliśœmy odpocząć do swojego plemienia. Pierwszym posiłkiem był sporządzony przez dziewczęta paleoszaszłyk z pardwy górskiej (ptak podobny do kuropatwy) wykonany przy pomocy nożyków z kamienia łupanego. Nie był to jednak wystarczający posiłek. Głód w pełni zaspokoiliœmy dopiero pieczonymi kiełbaskami, które przywieŸliœmy ze sobą. Wszystko smakowało nam wyœmienicie. Może dlatego, że na œwieżym powietrzu, a i zmęczenie zrobiło swoje.

Gdy wszyscy się nasycili, przystąpiliœmy do wykonywania odlewów z gipsu zębów mamuta i łap zwierząt. Bawiliœmy się przy tym œświetnie. Warsztaty zakończyliœmy zdjęciem robionym z duchem mamuta oraz zakupem upominków na pamiątkę tej wyprawy. Pomimo deszczu możemy zaliczyć naszą wyprawę do udanych. Przez cały czas dopisywał nam humor, mieliœmy bezpoœredni kontakt z naturą, oraz chociaż częœciowo, mogliœmy zapoznać się z życiem ludzi pierwotnych i poznać Biebrzański Park Narodowy.