Jak namalować swój sen? Doskonale udało się to pięciu uczniom naszej szkoły, laureatom konkursu „Ilustracja ze snu” ogłoszonego przez  Wydawnictwo Zakamarki i Kino Dzieci, a rozpropagowanego przez bibliotekę szkolną.

         Nasza szkoła uczestniczy w realizacji  Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dologotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

                                                                                                                                                                                                                                  (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. Dz. U. z dnia 22 .10 2015 r. poz. 1667)