27 listopada 2014 roku Samorząd Szkolny S.P. 9 w Łomży zorganizował dyskotekę andrzejkową.

Dziewczynki przygotowały też wróżby andrzejkowe według starej tradycji. Wielu było chętnych do poznania swojej przyszłości . Kolejki do "wróżek" były długie. Zadowoleni i pewni lepszego jutra wszyscy poszli w pląsy i tańce. Atrakcją tej części imprezy były światła laserowe, dające ciekawe efekty świetlne. Po udanej dyskotece zostały już tylko wspomnienia i zdjęcia.