Drodzy Rodzice !!!

Zapisy do świetlicy szkolnej SP 9 na II półrocze

Wnioski do zapisu ucznia z klas I- III dostępne będą u nauczycieli świetlicy od dnia 12 stycznia 2018r. (piątek) w godz. 7.00-16.30, na stronie internetowej naszej szkoły oraz w sekretariacie (w czasie ferii zimowych).

O przyjęciu dziecka do świetlicy decyduje kolejność składania prawidłowo wypełnionych wniosków/nabór do sześciu grup po 25 dzieci - limit- 150 miejsc/. Wypełnione wnioski będą przyjmowane przez wychowawców świetlicy do dnia 19 stycznia 2018 r. (piątek) oraz po feriach zimowych- w dniach 5- 7 lutego 2018 r.

Warunkiem przyjęcia do świetlicy jest praca zawodowa rodzica samotnie wychowującego dziecko lub obojga rodziców poświadczona pieczęcią zakładu pracy w w/w wniosku. Po wyczerpaniu limitu miejsc wnioski nie będą przyjmowane.

Serdecznie zapraszamy

 

Wniosek o przyjęcie do świetlicy szkolnej w SP 9 wŁomży /II semestr, rok szkolny 2017/2018 / plik do pobrania

 

Ikona pdf