Dzieci z grupy 0d uczestniczyły w kolejnych spotkaniach z postaciami bajkowymi. Udały się w podróż do Francji, gdzie bawiły się razem z Czerwonym Kapturkiem, po Danii oprowadzała je Calineczka. Poznały przygody Wesołej Ludwiczki, z którą chętnie chciałyby się zaprzyjaźnić.

       Paweł Koziej - uczeń klasy VI A Szkoły Podstawowej nr 9 w Łomży zdobył wyróżnienie w Lidze Zadaniowej z języka polskiego  „Z Omnibusem w przyszłość” organizowanej przez PG nr 6 w Łomży. Pawłowi i jego nauczycielce p. W. Domalewskiej serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

        14 czerwca 2017 r. o godzinie 10.45 w patio spotkali się trzecioklasiści z wychowawcami, p. dyrektor Bożeną Gronostajską i nauczycielami, którzy we wrześniu będą ich wychowawcami w klasie IV i przez dalsze lata szkolne.

Zapisy do świetlicy szkolnej SP 9 na I półrocze 2017/2018 rozpoczną się 4 września 2017 r. (tj. poniedziałek). Wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy do pobrania w sekretariacie szkoły od 21 sierpnia 2017 r. lub ze strony internetowej naszej szkoły. Od 4 września do pobrania również w świetlicy szkolnej (s. 130).

Klauzula informacyjna dla pracowników:

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 922) Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży informuje że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Łomży, ul. Ks. Anny 18, 18-400 Łomża.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu zatrudnienia i wypełniania obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy oraz  innych ustaw.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks Pracy jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne.

Klauzula informacyjna dla umów zlecenia, o dzieło oraz/lub z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą:

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 922) Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży informuje że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Łomży, ul. Ks. Anny 18, 18-400 Łomża.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji umowy zlecenia, o dzieło oraz/lub z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych umów oraz prowadzenia rozliczeń między stronami jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w /konsultacjach /promocjach / konkursach:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Łomży, ul. Ks. Anny 18, 18-400 Łomża.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji obsługi promocji oraz /lub konsultacji, konkursów.
 3. Posiada  Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w ust. 2 jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 Klauzula informacyjna interesantów/kontrahentów oraz przyszłych klientów:

 1. Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Łomży, ul. Ks. Anny 18, 18-400 Łomża.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu przedstawienia ofert, świadczenia usług, prawidłowej realizacji umowy, obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, obsługi reklamacji, obsługi  promocji, obsługi programów partnerskich.
 3. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od interesantów, kontrahentów oraz  potencjalnych klientów, jak i ze źródeł ogólnodostępnych.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w ust. 2 jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacji :

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922) Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży  informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Łomży, ul. Ks. Anny 18, 18-400 Łomża zwana dalej bursą.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu procesu rekrutacji do bursy i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 4. Podanie bursie danych osobowych jest dobrowolne.

       30 maja 2017 o godzinie 17.00 uczniowie klasy IV A wraz z rodzicami i wychowawczynią p. M. Wyrwas oraz p. dyrektor Bożeną Gronostajską /wychowawczyniąw klasach I-III/ wzięli udział w Uroczystej godzinie baśni. Podczas spotkania młodzi artyści  wystawili dla rodziców kilka scenek inspirowanych swoimi ulubionymi baśniami.

Uczniowie klasy IIId  uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych "Wczoraj, dziś i jutro - spacerkiem po Łomży"   będących  innowacją pedagogiczną opracowaną i wdrażaną przez panią Agnieszkę Targ. Obejmowała ona treści z zakresu edukacji regionalnej. Poznając wiadomości z  przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Łomży uczniowie budowali więź ze swoją małą ojczyzną. Podczas zajęć  wykorzystywali  wiadomości zdobyte podczas  wyjść  do muzeum, teatru i kina  oraz ze  spotkań

Od lutego 2017 roku grupa dzieci z klas młodszych uczestniczyła w zajęciach  pozalekcyjnych „Bezpieczne Dziecko”. Zajęcia prowadzą pani Anna Kwiecień i Agnieszka Targ.

      W ramach realizacji programu " Trzymaj Formę" 1. czerwca 2017  zorganizowaliśmy zawody miedzyklasowe: wyścigi rzędów. Wzięło w nich udział 8 klas IV- VI. W nagrodę za trud i wysiłek  rozczęstowano rzodkiewki i pomidorki. Wszyscy : uczestnicy i kibice świetnie się bawili.

  Dnia 20 maja 2017 r. odbył się w naszej szkole XXVI  Festiwal Piosenki Dziecięcej. Ma on w Łomży  wieloletnią tradycję i na stałe wpisuje się do kalendarza konkursów miejskich. Festiwal daje okazję na ujawnienie talentów muzycznych uczniom klas młodszych szkół podstawowych naszego miasta oraz dzieciom  z przedszkoli publicznych i niepublicznych  Łomży.