27 października 2017 roku przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego - Hubert Chmielewski - przewodniczący SU, Kamila Wiktoria Sarnacka- vice przewodnicząca SU i Wiktoria Rutkowska -   skarbnik SU wraz z opiekunką SU panią Aldoną Gromelską  uczestniczyli w XI Sejmiku Samorządów Uczniowskich „ Małej Akademii Animatorów Środowisk Polonijnych” w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomży.

      W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Samorządów Uczniowskich łomżyńskich i litewskich szkół wraz z opiekunami, Dyrekcja SP1 w Łomży i nauczyciele tej szkoły.  Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała, prezes łomżyńskiego oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"Hanka Gałązka, Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej w Stowarzyszeniu „Współnota Polska”- Sebastian Jaworowski. Celem spotkania była prezentacja dorobku Samorządów Uczniowskich z Łomży i szkół litewskich, wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie samorządności uczniowskiej  z udziałem przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta, integracja młodzieży z różnych szkół  i promocja w środowisku lokalnym. Nasi uczniowie wzięli udział w warsztatach pt.”Samorządność  szkolna” prowadzonych przez panią Joannę Marek- nauczycielką SP1 i konsultanta ODN w Łomży. W przerwie zwiedzali szkołę SP1 i częstowali sie ciastem i herbatą. Po zakończonych warsztatach  i obiedzie nastąpiło podsumowanie spotkania i wręczenie pamiątkowych podziękowań za udział w sejmiku. XI Sejmik Samorządów Uczniowskich dostarczył nam wielu wrażeń i wartościowych przemyśleń.

                                                                                                                                                         Aldona Gromelska