Samorząd Uczniowski zorganizował dotychczas trzy dyskoteki szkolne. Pierwsza odbyła się 4 października 2017r. z okazji Dnia Chłopaka. Dwie kolejne  z okazji andrzejkowo- ostatkowo- mikołajkowej zorganizowaliśmy z podziałem na klasy:  29 listopada dla klas IV-VI  i 30 listopada dla uczniów klas VII i II –III gimnazjum.

    Przy okazji zabawy uczniowie mogli  wziąć udział w andrzejkowych wróżbach albo też wesprzeć akcję Góra Grosza.

     Dyskoteki szkolne cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży, dlatego jeszcze nie powiedzieliśmy dość!

  Ps. Serdecznie dziękujemy Nauczycielom za pełnienie dyżurów podczas dyskotek.