We wrześniu bieżącego roku odbyły się wybory nowych opiekunów Samorządu Szkolnego. Zostali nimi  pani Aldona Gromelska i pan Łukasz Kurowski. Nowy samorząd szkoły podstawowej i gimnazjum liczy 60 uczniów.

    W kolejnych wyborach poprzedzonych kampanią wyborczą wyłoniono przewodniczącego SU, zastępcę i skarbnika: Przewodniczącym SU został Hubert Chmielewski z kl.3 b gimnazjum, zastępcą przewodniczącego Kamila Wiktoria Sarnacka z kl.2d gimnazjum a skarbnikiem Wiktoria Rutkowska z kl. 6e.

       We wrześniu powołano również następujące sekcje samorządowe: organizacyjno-porzadkową, informacyjną, dekoracyjną, charytatywną, sportowo- muzyczną, do spraw społecznych, teatralną.

   Samorząd Uczniowski działa prężnie! J Na początku października zorganizował dyskotekę szkolną z okazji Dnia Chłopaka. Włączył się również w ogólnopolską akcję charytatywną sprzedaży kalendarzyków dla Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych "Pomóż i Ty", zbiórkę nakrętek, akcję zorganizowaną przez Łomżyńskie Schronisko dla Bezdomnych Psów „Arka” pt. „ Nie kupuj-adoptuj’, zbiórkę koców, karmy i preparatów od kleszczy dla schroniska „ Arka”.

     13 października 2017 roku, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, SU przygotował dla Dyrekcji i Nauczycieli i pracowników obsługi oświaty laurkę z życzeniami, życzenia na kredowym, ozdobnym papierze i kosz pełen cukierków. Jak się okazało, była to niezwykle miła niespodzianka!

                                                                                                                                                                                                       Aldona Gromelska

puzzle

1507838355780

 

1507893149194

 

1507893749595