W przedświąteczny czas Wielkanocy Samorząd Uczniowski SP. 9   zorganizował w szkole konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną.

Na zaproszenie Samorządu Uczniowskiego 05 grudnia 2014 do naszej szkoły zawitał Święty Mikołaj.

27 listopada 2014 roku Samorząd Szkolny S.P. 9 w Łomży zorganizował dyskotekę andrzejkową.

Samorząd Szkolny działa w obecnym roku szkolnym -podobnie jak w poprzednim- pod opieką Pana Wojciecha Kamińskiego i Marcina Dziekońskiego. Jest to ostatni rok ich dwuletniej kadencji Opiekunów SU, na którą zostali powołani w wyniku ubiegłorocznych wyborów.

We wrześniu 2016 zorganizowane zostały wybory na nowych przedstawicieli klasowych Samorządu Uczniowskiego, w ich wyniku w skład SU powołane zostały następujące osoby: