klasy szóste               rok szkolny 2017/2018

klasa

6A

6B

6C

6D

6E

wychowawca

Grażyna

Dardzińska

Roman

Szeligowski

Przemysław

Bagiński

Elwira

Proniewska

Hanna

Chojnowska

 

chłopcy

dziewczęta

chłopcy

dziewczęta

chłopcy

dziewczęta

chłopcy

dziewczęta

chłopcy

dziewczęta

poniedziałek

1.

     

wf

wf

 

2.

 

wf

wf

 

j.ang.  3

Wf

zaj. techniczne   21

j.ang.  4

 

3.

historia i społ.   6

j.ang.  3

wf

matematyka   2

język polski   330

muzyka   210

4.

przyroda   212

język polski   330

religia   328

historia i społ.   6

wf

wf

5.

wf

j.ang.  24

język polski   330

godz. wychow.   212

matematyka   2

historia i społ.   6

6.

język polski   311

przyroda   212

plastyka   33

religia   327

matematyka   5

7.

matematyka   321

matematyka   5

język polski   201

 

język polski   330

8.

   

zaj. techniczne   21

   

wtorek

1.

   

zaj.komp. 1gr.   202

   

2.

język polski   201

zaj.komp. 1gr.   202

matematyka   5

j.ang.  2

   

3.

godz. wychow.   222

matematyka   5

muzyka   210

historia i społ.   6

zaj.komp. 1gr.   202

4.

przyroda   211

wf

j.ang.  24

religia   328

wf

wf

matematyka   5

5.

matematyka   4

religia   323

język polski   328

przyroda   212

język polski   330

6.

j.ang.  2

wf

język polski   330

wf

wf

matematyka   5

zaj. techniczne   21

7.

religia   1

zaj.komp. 2gr.   202

historia i społ.   6

język polski   330

godz. wychow.   5

8.

   

zaj.komp. 2gr.   202

muzyka   210

historia i społ.   6

środa

1.

         

j.ang.  2

2.

j.ang.  24

wf

muzyka   210

j.ang.  3

wf

 

j.ang.  2

religia   328

3.

matematyka   321

wf

wf

matematyka   5

język polski   323

przyroda   211

4.

język polski   201

matematyka   5

historia i społ.   6

religia   328

język polski   330

5.

historia i społ.   6

przyroda   212

wf

j.ang.  230

j.ang.  24

wf

matematyka   2

6.

wf

j.ang.  24

religia   328

przyroda   212

matematyka   2

wf

wf

7.

muzyka   210

język polski   330

język polski   201

przyroda   212

zaj.komp. 2gr.   202

8.

religia   328

       

czwartek

1.

 

przyroda   212

 

wf

j.ang.  2

język polski   330

2.

zaj.komp. 1gr.   231

język polski   330

przyroda   212

matematyka   5

wf

wf

3.

matematyka   321

matematyka   5

wf

j.ang.  3

przyroda   212

j.ang.  202

j.ang.  2

4.

wf

j.ang.  2

zaj. techniczne   21

język polski   201

język polski   330

matematyka   5

5.

język polski   311

j.ang.  3

wf

matematyka   5

j.ang.  2

wf

religia   328

6.

język polski   311

wf

j.ang.  3

 

godz. wychow.   212

plastyka   33

7.

zaj. techniczne   21

historia i społ.   6

 

plastyka   33

przyroda   211

8.

plastyka   33

   

zaj.komp. 1gr.   202

 

piątek

1.

 

język polski   330

język polski   201

zaj.komp. 2gr.   202

 

2.

zaj.komp. 2gr.   231

plastyka   33

język polski   201

język polski   330

wf

wf

3.

język polski   201

godz. wychow.   33

wf

j.ang.  202

język polski   330

j.ang.  4

j.ang.  2

4.

przyroda   3

j.ang.  202

wf

matematyka   2

wf

j.ang.  24

język polski   330

5.

j.ang.  24

wf

historia i społ.   6

j.ang.  3

wf

matematyka   2

język polski   330

6.

matematyka   4

matematyka   5

przyroda   212

 

przyroda   211

7.

wf

   

j.ang.  3

   

matematyka   5

8.

         
   

6A

6B

6C

6D

6E