klasy piąte               rok szkolny 2017/2018

klasa

5A

5B

5C

5D

 

wychowawca

Marta

Wyrwas

Alicja

Szymanowska

Anna

Borowska

Aldona

Wojewoda

 
 

chłopcy

dziewczęta

chłopcy

dziewczęta

chłopcy

dziewczęta

chłopcy

dziewczęta

 

poniedziałek

1.

 

j.ang.  2

 

j.ang.  4

zaj.komp. 1gr.   202

plastyka   33

 

2.

przyroda   212

matematyka   5

przyroda   211

matematyka   321

 

3.

matematyka   4

język polski   311

wf

wf

wf

j.ang.  24

 

4.

język polski   311

j.ang.  202

wf

zaj. techniczne   21

j.ang.  24

wf

 

5.

język polski   311

przyroda   211

religia   1

język polski   201

 

6.

j.ang.  24

 

zaj.komp. 1gr.   231

matematyka   321

język polski   201

 

7.

     

j.ang.  4

   

8.

         

wtorek

1.

przyroda   212

 

j.ang.  4

     

2.

religia   1

j.ang.  4

wf

historia i społ.   6

przyroda   212

 

3.

matematyka   327

religia   1

godz. wychow.   321

język polski   3

 

4.

wf

wf

wf

j.ang.  202

język polski   3

muzyka   210

 

5.

godz. wychow.   2

język polski   201

wf

j.ang.  24

wf

wf

 

6.

język polski   201

matematyka   4

matematyka   321

religia   1

 

7.

 

j.ang.  24

zaj.komp. 2gr.   231

 

matematyka   323

 

8.

     

zaj. techniczne   21

 

środa

1.

 

j.ang.  4

   

godz. wychow.   3

 

2.

historia i społ.   6

religia   1

j.ang.  4

 

matematyka   321

 

3.

matematyka   227

godz. wychow.   4

język polski   210

j.ang.  3

j.ang.  2

 

4.

przyroda   33

przyroda   211

matematyka   4

język polski   321

 

5.

język polski   3

matematyka   5

przyroda   211

wf

Wf

 

6.

wf

wf

wf

wf

muzyka   210

zaj.komp. 1gr.   202

 

7.

zaj.komp. 1gr.   231

język polski   322

wf

wf

   

8.

         

czwartek

1.

 

zaj. techniczne   21

     

2.

j.ang.  24

wf

matematyka   4

język polski   201

matematyka   321

 

3.

wf

j.ang.  24

wf

wf

język polski   201

wf

wf

 

4.

język polski   311

historia i społ.   6

matematyka   321

przyroda   212

 

5.

matematyka   305

plastyka   33

wf

j.ang.  24

historia i społ.   6

 

6.

zaj.komp. 2gr.   231

 

j.ang.  4

przyroda   211

zaj.komp. 2gr.   202

 

7.

     

wf

   

8.

         

piątek

1.

muzyka   210

 

plastyka   33

 

j.ang.  2

 

2.

zaj. techniczne   21

przyroda   211

religia   1

matematyka   321

 

3.

j.ang.  24

wf

matematyka   5

matematyka   321

religia   1

 

4.

plastyka   33

muzyka   210

j.ang.  4

wf

język polski   201

 

5.

religia   1

język polski   201

język polski   311

przyroda   212

 

6.

matematyka   222

język polski   201

zaj.komp. 2gr.   202

j.ang.  3

   

7.

wf

 

wf

       

8.

         
   

5A

5B

5C

5D