klasy czwarte             rok szkolny 2017/2018

klasa

4A

4B

4C

4D

4E

wychowawca

Aldona

Gromelska

Iwona

Bronowicz

Katarzyna

Niewińska - Blacha

Bożena

Potapowicz

Monika

Oszczapińska

 

chłopcy

dziewczęta

chłopcy

dziewczęta

chłopcy

dziewczęta

chłopcy

dziewczęta

chłopcy

dziewczęta

poniedziałek

1.

 

technika   21

     

2.

wf

wf

wf

wf

język polski   303

   

3.

plastyka   33

religia   1

język polski   303

matematyka   222

matematyka   322

4.

matematyka   5

język polski   201

religia   1

godz. wychow.   211

język polski   3

5.

historia   327

matematyka   5

plastyka   33

technika   21

język polski   3

6.

język angielski   2

 

wf

 

wf

wf

wf

wf

7.

informatyka 1 gr. 231

       

8.

         

wtorek

1.

język polski   330

religia   1

   

wf

wf

wf

2.

wf

wf

wf

wf

informatyka 1 gr. 231

język angielski   313

plastyka   33

3.

język angielski   2

przyroda   212

język polski   330

język polski   311

język angielski   313

4.

matematyka   2

historia   330

przyroda   212

matematyka   33

matematyka   322

5.

informatyka 2 gr. 231

język angielski   211

matematyka   222

religia   1

język polski   322

6.

 

matematyka   303

wf

wf

wf

 

informatyka 1 gr. 202

7.

   

język angielski   2

   

8.

         

środa

1.

         

2.

wf

wf

wf

wf

wf

wf

wf

 

przyroda   211

3.

godz. wychow.   328

godz. wychow.   327

przyroda   212

religia   1

matematyka   322

4.

przyroda   212

matematyka   3

religia   1

język polski   311

godz. wychow.   313

5.

język polski   323

język polski   201

matematyka   222

język polski   311

historia   327

6.

 

informatyka 1 gr. 231

 

matematyka   222

język polski   3

7.

     

język angielski   313

wf

 

8.

     

informatyka 1 gr. 202

 

czwartek

1.

muzyka   210

   

wf

   

2.

język polski   328

 

język angielski   3

 

wf

 

wf

3.

technika   21

muzyka   210

matematyka   204

historia   327

religia   1

4.

matematyka   4

język angielski   314

język polski   323

przyroda   211

muzyka   210

5.

religia   212

język polski   201

godz. wychow.   222

muzyka   210

język polski   323

6.

język angielski   2

język polski   201

technika   21

język polski   323

język angielski   313

7.

 

informatyka 2 gr. 231

muzyka   210

 

informatyka 2 gr. 202

8.

         

piątek

1.

język polski   329

 

wf

wf

wf

wf

 

wf

2.

język polski   329

język angielski   3

historia   327

matematyka   222

matematyka   322

3.

przyroda   212

matematyka   222

język polski   329

plastyka   33

technika   21

4.

religia   1

przyroda   212

matematyka   222

język polski   311

przyroda   211

5.

wf

wf

wf

wf

język angielski   231

przyroda   211

język angielski   313

6.

matematyka   6

plastyka   33

informatyka 2gr. 231

język angielski   313

religia   1

7.

 

język polski   311

 

informatyka 2 gr. 202

wf

 

8.

         
   

4A

4B

4C

4D

4E

                                 

 

 

 

klasy czwarte               rok szkolny 2017/2018

klasa

4F

4G

4H

wychowawca

Ewa

Urbanowska

Wiesława

Domalewska

Arkadiusz

Bałazy

 

chłopcy

dziewczęta

chłopcy

dziewczęta

chłopcy

dziewczęta

poniedziałek

1.

 

język angielski   313

 

2.

 

język polski   311

informatyka 1 gr. 202

3.

informatyka 1 gr. 202

technika   21

przyroda   211

4.

matematyka   322

plastyka   33

matematyka   321

5.

godz. wychow.   210

matematyka   321

język angielski   314

6.

język polski   3

wf

 

godz. wychow.   21

7.

wf

   

wf

 

8.

     

wtorek

1.

plastyka   33

wf

wf

 

wf

2.

technika   21

przyroda   211

język polski   330

3.

matematyka   322

język polski   201

przyroda   211

4.

język polski   328

matematyka   321

matematyka   4

5.

muzyka   210

informatyka 1 gr. 202

technika   21

6.

wf

wf

 

wf

 

7.

     

8.

     

środa

1.

język polski   328

   

2.

wf

wf

język polski   201

wf

 

3.

język angielski   313

język polski   201

historia   6

4.

historia   327

religia   21

język polski   303

5.

matematyka   322

matematyka   321

religia   1

6.

 

przyroda   211

matematyka   321

7.

 

wf

wf

 

wf

8.

     

czwartek

1.

wf

wf

 

wf

wf

wf

2.

religia   1

muzyka   210

religia   311

3.

język angielski   313

język polski   311

język polski   328

4.

matematyka   322

język angielski   313

plastyka   33

5.

przyroda   211

informatyka 2 gr. 202

język angielski   322

6.

język polski   5

 

muzyka   210

7.

język polski   5

   

8.

     

piątek

1.

 

wf

   

2.

religia   5

język angielski   313

informatyka 2 gr. 202

3.

przyroda   211

historia   6

język angielski   314

4.

język angielski   313

godz. wychow.   303

matematyka   321

5.

informatyka 2 gr. 202

matematyka   321

język polski   303

6.

 

religia   2

język polski   303

7.

 

wf

wf

 

wf

8.

     
   

4F

4G

4H