klasy pierwsze                                        I semestr 2017/2018

klasa

1A

1B

1C

1D

1E

wychowawca

Bogusława

Rzepska

Małgorzata

Glińska

Katarzyna

Siedlanowska

Beata

Garlicka

Agnieszka

Targ

zmiana

sala

I zmiana

221

II zmiana

122

I zmiana

129

I zmiana

121

II zmiana

128

poniedziałek

1.

jęz. angielski

 

eduk.wczesnoszk.

eduk.wczesnoszk.

 

2.

eduk.wczesnoszk.

 

eduk.wczesnoszk.

eduk.wczesnoszk.

 

3.

eduk.wczesnoszk.

 

eduk.wczesnoszk.

eduk.wczesnoszk.

 

4.

eduk.wczesnoszk.

wf              patio

wf      k. parter

jęz. angielski

 

5.

wf              patio

eduk.wczesnoszk.

jęz. angielski

 

religia

6.

 

eduk.wczesnoszk.

   

eduk.wczesnoszk.

7.

 

eduk.wczesnoszk.

   

eduk.wczesnoszk.

8.

 

religia

   

eduk.inform.    230

wtorek

1.

eduk.wczesnoszk.

 

eduk.wczesnoszk.

eduk.wczesnoszk.

 

2.

eduk.wczesnoszk.

 

eduk.wczesnoszk.

eduk.wczesnoszk.

 

3.

eduk.wczesnoszk.

 

eduk.wczesnoszk.

eduk.wczesnoszk.

 

4.

wf galeria s.16

jęz. angielski

religia

eduk.inform.230

 

5.

 

eduk.inform. 230

 

wf              patio

wf  galeria s. 16

6.

 

eduk.wczesnoszk.

   

eduk.wczesnoszk.

7.

 

eduk.wczesnoszk.

   

eduk.wczesnoszk.

8.

 

eduk.wczesnoszk.

   

eduk.wczesnoszk.

środa

1.

eduk.wczesnoszk.

 

wf              patio

eduk.wczesnoszk.

 

2.

eduk.wczesnoszk.

 

eduk.wczesnoszk.

eduk.wczesnoszk.

 

3.

eduk.wczesnoszk.

 

eduk.wczesnoszk.

eduk.wczesnoszk.

 

4.

jęz. angielski

 

eduk.wczesnoszk.

wf  galeria s.16

wf              patio

5.

religia

wf              patio

   

eduk.wczesnoszk.

6.

 

jęz. angielski

   

eduk.wczesnoszk.

7.

 

eduk.wczesnoszk.

   

eduk.wczesnoszk.

8.

 

eduk.wczesnoszk.

   

religia

czwartek

1.

eduk.inform.    231

 

eduk.wczesnoszk.

eduk.wczesnoszk.

 

2.

eduk.wczesnoszk.

 

eduk.wczesnoszk.

eduk.wczesnoszk.

 

3.

eduk.wczesnoszk.

 

religia

eduk.wczesnoszk.

 

4.

eduk.wczesnoszk.

 

eduk.wczesnoszk.

religia

wf   galeria s.16

5.

 

religia

eduk.inform.230

 

eduk.wczesnoszk.

6.

 

eduk.wczesnoszk.

   

jęz. angielski

7.

 

eduk.wczesnoszk.

   

eduk.wczesnoszk.

8.

 

eduk.wczesnoszk.

   

eduk.wczesnoszk.

piątek

1.

eduk.wczesnoszk.

 

eduk.wczesnoszk.

jęz. angielski

 

2.

eduk.wczesnoszk.

 

eduk.wczesnoszk.

eduk.wczesnoszk.

 

3.

religia

 

wf              patio

eduk.wczesnoszk.

 

4.

wf   s.korek.

 

jęz. angielski

religia

 

5.

 

eduk.wczesnoszk.

 

wf            k.parter

jęz. angielski

6.

 

eduk.wczesnoszk.

   

eduk.wczesnoszk.

7.

 

wf   galeria s.16

   

eduk.wczesnoszk.

8.

 

eduk.wczesnoszk.

   

eduk.wczesnoszk.

   

1A

1B

1C

1D

1E

 

 

 

 

klasy pierwsze                     I semestr 2017/2018

klasa

1F

1G

wychowawca

Marzanna

Góralczyk

Halina

Kasztelan

zmiana

sala

II zmiana

129

I zmiana

117

poniedziałek

1.

 

eduk.wczesnoszk.

2.

 

jęz. angielski

3.

 

eduk.wczesnoszk.

4.

wf       k.1piętro

wf    galeria s.16

5.

eduk.inform. 230

 

6.

eduk.wczesnoszk.

 

7.

religia

 

8.

eduk.wczesnoszk.

 

wtorek

1.

 

religia

2.

 

jęz. angielski

3.

 

eduk.wczesnoszk.

4.

 

eduk.wczesnoszk.

5.

jęz. angielski

eduk.wczesnoszk.

6.

eduk.wczesnoszk.

 

7.

eduk.wczesnoszk.

 

8.

eduk.wczesnoszk.

 

środa

1.

 

eduk.wczesnoszk.

2.

 

eduk.wczesnoszk.

3.

 

eduk.wczesnoszk.

4.

 

wf    k.parter

5.

eduk.wczesnoszk.

 

6.

wf              patio

 

7.

eduk.wczesnoszk.

 

8.

eduk.wczesnoszk.

 

czwartek

1.

 

religia

2.

 

eduk.wczesnoszk.

3.

 

eduk.wczesnoszk.

4.

 

eduk.wczesnoszk.

5.

jęz. angielski

 

6.

eduk.wczesnoszk.

 

7.

eduk.wczesnoszk.

 

8.

eduk.wczesnoszk.

 

piątek

1.

 

eduk.wczesnoszk.

2.

 

eduk.wczesnoszk.

3.

religia

eduk.wczesnoszk.

4.

wf  galeria s.16

eduk.inform. 230

5.

eduk.wczesnoszk.

wf              patio

6.

eduk.wczesnoszk.

 

7.

eduk.wczesnoszk.

 

8.

   
   

1F

1G