klasy trzecie gimnazjum              rok szkolny 2017/2018

klasa

IIIA

IIIB

IIIC

IIID

wychowawca

Dorota

Zaorska

Kamila

Zaręba

Dorota

Kowalewska

Grażyna

Dworakowska

 

chłopcy

dziewczęta

chłopcy

dziewczęta

chłopcy

dziewczęta

chłopcy

dziewczęta

poniedziałek

1.

zaj. techniczne   204

język polski   329

 

wf

 

wf

2.

j.a. 1gr.  313

j.a. 2gr.  312

zaj. techniczne   204

matematyka   322

zaj. artystyczne    33

3.

język polski   212

chemia   305

historia   328

j.n. 1gr. 314

j.a. 2gr.  313

4.

historia   327

wf 1gr.

j.n. 2gr. 301

język polski   329

język polski   312

5.

religia   36

matematyka   322

język polski   329

matematyka   222

6.

wf 1gr.

j.n..2gr. 301

religia   328

zaj. artystyczne    210

j.a. 1gr.  316

j.n. 2gr. 314

7.

matematyka   222

j.a. 1gr.  312

 

j.n. 1gr. 314

 

wf

 

8.

 

wf 2gr.

     

wtorek

1.

j.a. 1gr.  313

 

matematyka   322

język polski   329

eduk. dla bezp.   34

2.

język polski   311

wf 1gr.

wf 2gr.

chemia   305

biologia   323

3.

j.n. 1gr. 314

wf

geografia   303

fizyka   204

j.a. 1gr.  316

j.a. 2gr.  312

4.

wos   21

język polski   329

biologia   323

język polski   311

5.

język angielski (p)   3

historia   204

zaj. techniczne   204

matematyka   222

6.

zaj. artystyczne    210

j.n. 1gr. 314

j.a. 2gr.  312

matematyka   322

historia   327

7.

matematyka   321

wos   21

j.n. 1gr. 312

j.n. 2gr. 301

zaj. artystyczne    33

8.

 

zaj. artystyczne    33

 

wf

wf

wf

środa

1.

eduk. dla bezp.   34

   

język polski   311

2.

matematyka   305

matematyka   322

eduk. dla bezp.   34

język polski   311

3.

język polski   311

eduk. dla bezp.   34

religia   305

matematyka   222

4.

j.n. 1gr. 314

wf 2gr.

fizyka   204

matematyka   322

chemia   305

5.

wf 1gr.

j.n. 2gr. 301

j.a. 1gr.  312

wf 2gr.

język polski   329

j.a. 1gr.  316

j.n. 2gr. 314

6.

biologia   323

język polski   329

j.a. 1gr.  312

j.a. 2gr.  313

fizyka   204

7.

historia   327

j.n. 1gr. 314

j.a. 2gr.  312

wf

wf

wf

wf

8.

       

czwartek

1.

 

język polski   329

j.a. 1gr. 313

j.a. 2gr.  316

matematyka  222

2.

fizyka   204

język polski   329

wos   21

j.n. 1gr. 314

j.a. 2gr.  312

3.

wf 1gr.

j.a. 2gr.  312

godz. wychow.   211

geografia   303

godz. wychow.   328

4.

geografia   303

wf 1gr.

j.a. 2gr.  312

język polski   329

religia   327

5.

religia   34

historia   327

matematyka   322

język polski   312

6.

matematyka   321

matematyka(p)  322

j.n. 1gr. 314

j.n. 2gr. 301

wf

 

7.

j.a. 1gr.  313

wf 2gr.

religia   328

wf

   

8.

   

wf 2gr.

   

piątek

1.

język polski   311

   

j.a. 2gr.  313

wos   21

2.

język polski   311

j.a. 1gr.  312

wf 2gr.

zaj. artystyczne    210

geografia   303

3.

chemia   305

wf 1gr.

j.n. 2gr. 301

matematyka (p)   322

religia   327

4.

wf 1gr.

j.a. 2gr.  312

matematyka   322

historia   21

historia   327

5.

zaj. artystyczne    210

zaj. artystyczne    33

religia   328

język angielski (p)   316

6.

godz. wychow.   321

biologia   323

godz. wychow.   322

zaj. techniczne   204

7.

     

wf

 

wf

8.

       
   

IIIA

IIIB

IIIC

IIID