klasy drugie gimnazjum              rok szkolny 2017/2018

klasa

IIA

IIB

IIC

IID

wychowawca

Anna

Szewczyk

Marzena

Kowalik

Ewa

Studencka

Barbara

Pisarska

 

chłopcy

dziewczęta

chłopcy

dziewczęta

chłopcy

dziewczęta

chłopcy

dziewczęta

poniedziałek

1.

j. angielski 1gr.    312

matematyka   322

 

muzyka   210

2.

chemia   305

język polski   329

matematyka   222

j.a. 1gr.  316

inf. 2gr. 230

3.

matematyka   36

język polski   329

fizyka   204

historia   327

4.

j.n. 1gr. 314

j.a. 2gr.  313

biologia   323

muzyka   210

chemia   305

5.

geografia   303

chemia   305

religia   328

wf

wf

6.

język polski   329

j.a. 1gr.  312

inf. 2gr. 230

geografia   303

matematyka   222

7.

fizyka   204

geografia   303

godz. wychow.   305

wos   21

8.

wf

wf

 

wf

   

wtorek

1.

chemia   305

 

j.n..2gr. 301

wos   21

historia   327

2.

język polski   329

matematyka   322

historia   327

j.n. 1gr. 314

j.a. 2gr.  316

3.

język polski   329

historia   328

chemia   305

biologia   323

4.

j.a. 1gr.  312

j.n..2gr. 301

j.n. 1gr. 314

j.a. 2gr.  316

wf

wf

geografia   303

5.

matematyka   321

język polski   329

j.n. 1gr. 314

j.n. 2gr. 301

język polski   311

6.

inf. 1gr. 230

j.a. 2gr.  316

fizyka   204

język polski   329

język polski   311

7.

historia   327

wf

 

matematyka   222

wf

wf

8.

religia   1

 

j. angielski 1gr.    312

 

środa

1.

 

muzyka   210

język polski   329

wf

 

2.

 

j.a. 1gr.  313

j.n..2gr. 301

język polski   329

matematyka   222

3.

 

wf

wf

wf

j.a. 1gr.  312

inf. 2gr. 230

religia   328

4.

muzyka   210

język polski   329

wf

wf

j.a. 1gr.  316

j.n 2gr. 301

5.

godz. wychow.   313

geografia   303

religia   328

fizyka   204

6.

matematyka   321

historia   327

geografia   303

język polski   311

7.

religia   328

 

inf. 1gr. 230

j.a. 2gr.  316

 

8.

wf

       

czwartek

1.

wf

   

j. angielski 2gr.    312

 

wf

2.

wf

wf

wf

historia   327

godz. wychow.   322

3.

język polski   329

matematyka  322

wf

wf

j.a. 1gr.  316

j.n. 2gr. 301

4.

fizyka   204

religia   328

matematyka   222

chemia   305

5.

wos   21

godz. wychow.   329

j.a. 1gr.  313

j.n. 2gr. 301

j.n. 1gr. 314

j.a. 2gr.  316

6.

geografia   303

chemia   305

fizyka   204

matematyka   222

7.

j.a. 1gr.  314

inf. 2gr. 230

j.a. 1gr.  312

j.a. 2gr.  316

 

język polski   323

8.

j. angielski 2gr.    312

wos   21

 

informatyka 1 gr. 230

piątek

1.

historia   327

matematyka   322

matematyka   328

geografia   303

2.

biologia   323

fizyka   204

chemia   305

religia   328

3.

matematyka   311

religia   328

biologia   323

wf

wf

4.

j.n. 1gr. 314

j.n. 2gr. 301

inf. 1gr. 230

j.a. 2gr.  316

język polski   329

fizyka   204

5.

 

wf

wf

wf

j.n. 1gr. 314

j.a. 2gr.  312

matematyka   322

6.

   

j.n. 1gr. 314

 

wf

wf

j. angielski 2gr.    316

7.

       

8.

       
   

IIA

IIB

IIC

IID