Szkolny etap Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego odbył się w piątek, 7 listopada 2014 r. Wzięło w nim udział 42 uczniów klas V i VI. Zmierzyli się z zadaniami dotyczącymi znajomości baśni Andersena, legend i mitów. Ponadto musieli się wykazać wiedzą i umiejętnościami z zakresu nauki o języku, ortografii i wiedzy o literaturze. Zmagania z arkuszami konkursowymi trwały 90 minut. Do grona szczęśliwych uczestników nadchodzącego etapu rejonowego zakwalifikowało się 11 uczniów:

Konkurs religijny pod hasłem: ,,Wieniec adwentowy i stroik œświąteczny - moje wewnętrzne przygotowanie na Zbawcę. ‘’
Organizatorem konkursu była pani M. Wojewoda. Wzięły w nim udział klasy IV i V.

Konkurs zorganizowało Gimnazjum w Łomży Stowarzyszenia Wspierania Edukacji  i Rynku Pracy im. Stanisława Staszica. Na konkurs wpłynęło ponad 200 prac z powiatu łomżyńskiego. Prace oceniane były w kilku kategoriach:

Przypominamy, iż nadal nie został rozstrzygnięty konkurs na logo naszego szkolnego koła.

25 XI w Œwiatowy Dzień Pluszowego Misia w bibliotece podsumowano konkursy kl. I, II i III zorganizowane na to śœwięto.