Katolickie Gimnazjum i Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży było organizatorem pierwszej edycji Międzyszkolnego Konkursu z BDR “JESTEM BEZPIECZNY NA DRODZE” dla uczniów klas I - III szkół podstawowych.

Dnia 14 marca w naszej szkole odbył się konkurs ortograficzny klas II – III.

  To właśnie sanitariuszka 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej była bohaterką organizowanego przez p. B. Marchewkę konkursu plastycznego pt. „Danusia Siedzikówna INKA – dzielna sanitariuszka AK”.

 

Dnia 21 kwietnia w SP nr 2 w Łomży odbyło się rozstrzygnięcie III Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Miejsca pamięci, walki i męczeństwa narodu polskiego – bohaterowie naszej ziemi”. 

14 kwietnia 2015 roku odbyła się VIII edycja konkursu matematycznego „MATMIX”. Organizatorem konkursu jest Publiczne Gimnazjum Nr 9 im. Rodziny Lutosławskich w Łomży.