Z początkiem października pani Katarzyna Chojnowska ogłosiła jesienny konkurs o tematyce ekologicznej pt. „Mamo! Tato! Baw się z nami jesiennymi ludzikami!”. Został on adresowany do uczniów uczęszczających do klas III oraz ich rodziców, a polegał na wykonaniu ludzika z darów jesieni dowolną techniką.

      Celem konkursu było rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej, kształtowanie u dzieci poczucia harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą, a także wzmacnianie więzi rodzinnych i emocjonalnych między dziećmi a rodzicami / opiekunami.  Prace zostały komisyjnie ocenione 26.10.2017r. przez powołaną komisję, która po dokonaniu oceny rodzinnych prac przedstawiła następujące wyniki:

1 miejsce: Agata Krajewska III B

2 miejsce: Weronika Żukowska III E

3 miejsce: Magdalena Dobrzańska III C oraz Blanka Danielewska III E

Wyróżnienia:

         Zuzanna Kalinowska III G,

         Michał Bukowski III G,

         Izabela Kochanowska kl.III C

Uczestnikom konkursu dziękujemy i gratulujemy pomysłowości. 

                                               Opracowała: Katarzyna Chojnowska