Stopień Rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego odbędzie się 11.01.2018 r. (czwartek) w Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży, ul. Ks. Anny 18.

Konkurs rozpoczyna się o godzinie 10:00 (czas pisania prac konkursowych - 90 minut).

Członków Komisji Rejonowej Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego oraz uczniów, którzy zakwalifikowali się do stopnia rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego proszę o przybycie o godzinie 9:30. Pisanie konkursu poprzedzi krótkie spotkanie organizacyjne.

Listy uczestników wywieszone będą w holu na II piętrze. 

Każdy uczestnik konkursu powinien zabrać ze sobą ważną legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający tożsamość, uzupełnioną kartę kodową podpisaną przez dyrektora szkoły oraz przez rodziców/prawnych opiekunów, kalkulator, linijkę i kątomierz.

Wszystkich startujących proszę o dokładne zapoznanie się z regulaminem, który znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

 

       
Serdecznie zapraszam

Przewodnicząca Anna Wojtkowska