Zajęcia koła technicznego odbywają się w każdy poniedziałek na 8 godzinie lekcyjnej i co dwa tyg. w czwartek również na 8 godzinie lekcyjnej w sali nr 2 (sala zajęć technicznych). Znaczna część zajęć jest poświęcona ruchowi drogowemu.

   Zajęcia poszerzają wiedzę i umiejętności z zakresu ruchu drogowego i zostały zaplanowane dla uczniów zainteresowanych przedmiotem i tematyką.

Celem zajęć jest m.in. :

- rozwijanie u uczniów zainteresowań technicznych

- kształtowanie postawy poznawczej i twórczej

- kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie

- poszerzanie i utrwalanie podstawowych wiadomości zdobytych w zakresie przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego uczniów jako kierowców i pieszych

- utrwalenie prawidłowych zachowań na drodze

- przygotowanie uczniów do turnieju bezpieczeństwa ruchu drogowego i do karty rowerowej (klasy IV-te)

- zapoznanie z wyposażeniem i obsługą roweru

- ćwiczenia praktyczne związane z poprawną jazdą rowerem po miasteczku ruchu drogowego

Uczniowie: (w I sem. r.sz. 2015/16)

- byli wdrażani do samodzielnego korzystania z materiałów o tematyce ruchu drogowego;

- doskonalili umiejętności rozwiązywania testów z zakresu ruchu drogowego;

- uczyli się prawidłowych zachowań na drodze – kształtowanie postaw zgodnych z zasadami ruchu drogowego;

- zapoznani zostali z wyposażeniem i obsługą roweru;

- uczestniczyli w wycieczce do miasteczka ruchu drogowego;

- uczyli się jak poprawnie wykonywać manewry rowerem po miasteczku ruchu drogowego;

- po części byli przygotowywani do turnieju bezpieczeństwa ruchu drogowego, który odbędzie się na wiosnę b.r.

     Ponadto w sali nr 2 jest wystawka ukazująca prace twórcze, które uczniowie wykonywali na zajęciach technicznych lub dokańczali na kole technicznym. Są to m.in.: PAN STOP, mostek dla chomika, czy też karmik, które zostały wykonane z drewna; recyklingowy struś – wykonany z drutu, zakrętek od butelek, plastikowych okładek, słomek od napojów; kolorowy kalendarz wykonany z papieru kolorowego; pudełko na prezent zrobione ze sztywnego kolorowego papieru czy pamiątkowy album.

                                                                                Arkadiusz Bałazy – nauczyciel zajęć technicznych