Zajęcia koła technicznego odbywają się w każdy poniedziałek na 8 godzinie lekcyjnej i co dwa tyg. w czwartek również na 8 godzinie lekcyjnej w sali nr 2 (sala zajęć technicznych). Znaczna część zajęć jest poświęcona ruchowi drogowemu.

Jeśli chcesz pożytecznie spędzać czas wolny, spełniać się w życiu niosąc pomoc drugiemu człowiekowi już dziś wstąp do Szkolnego Koła PCK!!!

Naszym celem jest propagowanie w środowisku szkolnym idei humanitaryzmu i zasad działania Polskiego Czerwonego Krzyża; promocja zdrowego stylu życia, unikanie zagrożeń wynikających z uzależnień, włączanie się w akcje charytatywne organizowane przez Oddział PCK w Łomży oraz poznawanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.