W dniach 5 i 6 kwietnia 2017 r, odbędą się spotkania rodziców i nauczycieli z pracownikiem Policji.

Harmonogram kontaktów indywidualnych nauczycieli z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017

1-sza œśroda miesiąca - nauczyciele klas I- III  godz.  1700  - 1800

Harmonogram kontaktów indywidualnych nauczycieli z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017

1-szy czwartek miesiąca - nauczyciele klas IV- VI godz. 1700 - 1800