UWAGA!!!

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe uczeń otrzymuje nieodpłatnie

Z WYJĄTKIEM RELIGII

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW do klasy VI

w roku szkolnym 2017/2018

  1. Język polski

   * ”Jutro pójdę w świat 6”. Podręcznik do języka polskiego dla szkoły podstawowej. Autorzy: H.Dobrowolska, U.Dobrowolska. Wydawnictwo: WSiP 2014r. Nr dopuszczenia MEN 417/3/2014.

    * ”Jutro pójdę w świat 6”. Zeszyt ćwiczeń. WSiP.

  1. Przyroda

*„Tajemnice przyrody”. Podręcznik do przyrody dla klasy szóstej szkoły podstawowej. J.Stawarz, F.Szlajfer, H.Kowalczyk. Wydawnictwo: Nowa Era 2014r. Nr dopuszczenia MEN 399/3/2014/2015.

* ”Tajemnice przyrody”. Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy szóstej szkoły podstawowej. część 1 i 2. Nowa Era.

  1. Matematyka

* „Nowa Matematyka z plusem 6”.Podręcznik. Autorzy: M.Dobrowolska, M.Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycki. Wydawnictwo: GWO 2016r. Nr dopuszczenia MEN 773/3/2016.

* Zeszyty ćwiczeń:

   „Matematyka z plusem 6”. Ćwiczenia. Wersja C. Wydawnictwo: GWO.

  1. Historia     

* „Wczoraj i dziś. Klasa 6”. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej. Autorzy: G.Wojciechowski. Wydawnictwo: Nowa Era 2016r. Nr dopuszczenia MEN 443/3/2014.

  1. Zajęcia techniczne

   „Jak to działa?”. Klasa 6. Podręcznik do zajęć technicznych dla szóstej klasy szkoły podstawowej. L.Łabecki. M.Łabecka. Wydawnictwo: Nowa Era 2016r. Nr dopuszczenia MEN 295/3/2010/2016.

  1. Muzyka     

   „Lekcja muzyki”. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Autorzy: M.Gromek, G.Kilbach. Wydawnictwo: Nowa Era 2016r. Nr dopuszczenia MEN 589/3/2014.

7. Zajęcia komputerowe

„Lekcje z komputerem 6”. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej. Autorzy: W.Jochemczyk, J.Krajewska-Kranos, W.Kranos. A.Samulska, M.Wyczółkowski. Wydawnictwo: WSiP 2015r. Nr dopuszczenia MEN 453/3/2014.

8. Język angielski

   * „Steps Forward 3. Student’s book”. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Sylvia Wheeldon, Paul A. Davies, Paul Shipton, Tim Falla. Wydawnictwo: Oxford 2016r. Nr dopuszczenia 741/2/2016.

      * „Steps Forward 3. Workbook” – ćwiczenia.

9.Plastyka

„Do dzieła 6”. Podręcznik do plastyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Autorzy: J.Lukas, K.Onak. Wydawnictwo: Nowa Era 2015r. Nr dopuszczenia 326/3/2011/2015.

10.Religia – ZAKUP PRZEZ RODZICÓW.

*"Tajemnice BOGAtego życia". Podręcznik do nauki religii. Ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska. Wydawnictwo: Jedność.

* "Tajemnice BOGAtego życia". Zeszyt ćwiczeń. E. Kondrak, E. Parszewska, A. Sętorek. Wydawnictwo: Jedność.