UWAGA!!!

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe uczeń otrzymuje nieodpłatnie

Z WYJĄTKIEM RELIGII

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW do klasy V

w roku szkolnym 2017/2018

  1. Język polski

*„Jutro pójdę w świat 5”.Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego. Autorzy: H.Dobrowolska, U.Dobrowolska. Wydawnictwo:WSIP 2013r. Numer dopuszczenia 417/2/2013.

*„Jutro pójdę w świat 5”. Zeszyt ćwiczeń. WSiP.

  1. Przyroda

* „Tajemnice przyrody 5”. Podręcznik do przyrody dla klasy piątej szkoły podstawowej. J.Ślósarczyk, R.Kozik, F.Szlajfer. Wydawnictwo: Nowa Era 2013r. Nr dopuszczenia 399/2/2013/2015.

* ”Tajemnice przyrody”. Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy piątej szkoły podstawowej. Wydawnictwo: Nowa Era.

  1. Matematyka      

* „Matematyka z plusem 5”.Podręcznik. Autorzy: M. Dobrowolska, M.Karpiński, P.Zarzycki,  M. Jucewicz. Wydawnictwo: GWO 2016r.. Nr dopuszczenia 773/2/2016.

* Zeszyty ćwiczeń:

   „Matematyka z plusem. Klasa 5. Ćwiczenia - wersja C. Wydawnictwo: GWO.

  1. Historia     

* „Wczoraj i dziś” Klasa 5. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej. Autorzy: G.Wojciechowski. Wydawnictwo: Nowa Era 2016r., Nr dop. 443/2/2013/2015.

  1. Zajęcia techniczne

   „Jak to działa?”. Klasa 5. Podręcznik do zajęć technicznych dla szkoły podstawowej. Autorzy: L.Łabecki. M.Łabecka. Wydawnictwo: Nowa Era 2016r. Nr dopuszczenia 295/2/2010/2015.

  1. Muzyka     

   *„Lekcja muzyki”. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej. Autorzy: M.Gromek, G.Kilbach. Wydawnictwo: Nowa Era 2016r. Nr dopuszczenia MEN 589/2/2013/2015.

  1. Plastyka     

„Do dzieła 5”. Podręcznik do plastyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Autorzy: J.Lukas, K.Onak. Wydawnictwo: Nowa Era 2015r. Nr dopuszczenia 326/2/2011/2015.

     8. Zajęcia komputerowe

   „Lekcje z komputerem 5”. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej. Autorzy: W.Jochemczyk, I.Krajewska-Kranas, W.Kranas, A.Samulska, M.Wyczółkowski. Wydawnictwo: WSiP 2016r. Nr dopuszczenia 453/2/2013/2015.

9. Język angielski

* „Steps Forward 2. Student’s book”. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Sylvia Wheeldon, Paul A. Davies, E.Palczak, Paul Shipton, Tim Falla. Wydawnictwo: Oxford 2016r. Nr dopuszczenia 741/2/2016.

     * „Steps Forward 2. Workbook” – ćwiczenia.

10.Religia – ZAKUP PRZEZ RODZICÓW.

*Podręcznik do nauki religii, "Spotkania uBOGAcające", ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska, wyd. Jedność 2013, Kraków. AZ-22-02/12-KI-1/13

*Zeszyt ćwiczeń, "Spotkania uBOGAcające", Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska, Jolanta Konat, wyd. Jedność 2013