UWAGA!!!

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe uczeń otrzymuje nieodpłatnie

Z WYJĄTKIEM RELIGII

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW do klasy IV

w roku szkolnym 2017/2018

1.Język polski

*„Jutro pójdę w świat” - 4. Podręcznik. Szkoła podstawowaAutorzy:H.Dobrowolska, U.Dobrowolska. Wydawnictwo: WSiP 2017r. Numer dopuszczenia w trakcie nadawania procedury MEN/2017.

*„Jutro pójdę w świat”. Zeszyt ćwiczeń. Szkoła podstawowa. WSiP 2017r.

2.Przyroda

*„Tajemnice przyrody”. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej. M.Marko-Worłowska, F.Szlajfer, J.Stawarz. Wydawnictwo: Nowa Era 2017. Nr dopuszczenia 863/2017.

* ”Tajemnice przyrody”. Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Wydawnictwo: Nowa Era 2017r.

3.Matematyka

* „Matematyka z plusem 4”. Podręcznik.M.Dobrowolska, M.Jucewicz, P.Zarzycki. Wydawnictwo: GWO 2017r. Nr dopuszczenia 780/1/2017

* Zeszyty ćwiczeń:

   „Matematyka z plusem. Klasa 4. Wersja C. Wydawnictwo: GWO.

4.Historia

   * „Historia 4”. Podręcznik. Autorzy: W.Kalwat, M.Lis. Wydawnictwo: WSiP 2017r.  Nr dopuszczenia w trakcie nadawania procedury MEN/2017.

   *„Historia 4”. Zeszyt ćwiczeń. Szkoła podstawowa. WSiP 2017.

5.Technika

   „Jak to działa?”. Klasa 4. Podręcznik do zajęć technicznych dla szkoły podstawowej. L.Łabecki. M.Łabecka. Wydawnictwo: Nowa Era 2017r. Nr dopuszczenia 295/1/2017.

6.  Muzyka

   *„Lekcja muzyki”. Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. M.Gromek, G.Kilbach. Wydawnictwo: Nowa Era 2017. Nr dopuszczenia MEN 852/2017.

7. Plastyka

   „Plastyka 4”. Podręcznik do szkoły podstawowej. Autorzy: S.K.Stopczyk, B.Neubart. Wydawnictwo: WSiP 2017. Nr dopuszczenia MEN 779/1/2017

8. Informatyka

    „Informatyka 4”. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Autorzy: W.Jochemczyk, I.Krajewska-Kranas, W.Kranas, A.Samulska, M.Wyczółkowski. Wydawnictwo: WSiP 2017r. Nr dopuszczenia 807/1/2017.

9.Język angielski

* „Steps Plus” dla klasy 4. Autorzy: S.Wheeldon, T.Falla, P.A.Davies. Wydawnictwo: Oxford 2017. Nr dopuszczenia 800/1/2017.

     * „Steps Plus” dla klasy 4 – zeszyt ćwiczeń.

10.Religia – ZAKUP PRZEZ RODZICÓW.

*"Miejsca pełne BOGActw” Podręcznik do klasy IV szkoły podstawowej. Red. Ks. K.Mielnicki, E.Kondrak, B.Nosek. Wydawnictwo: Jedność, Kielce.Nr dopuszczenia AZ-21-02/12-KI-1/12

*"Miejsca pełne BOGActw” Zeszyt ćwiczeń dla klasy IV szkoły podstawowej. Wydawnictwo Jedność, Kielce 2012.