UWAGA!!!

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe uczeń otrzymuje nieodpłatnie

Z WYJĄTKIEM RELIGII

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW do klasy VII

w roku szkolnym 2017/2018

  1. Język polski

* ”Świat w słowach i obrazach 7”. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Autorzy: W.Bobiński. Wydawnictwo: WSiP 2017r. Nr dopuszczenia MEN868/4/2017.

*„Gramatyka i stylistyka”.Zeszyt ćwiczeń. WSiP 2017r.

  1. Biologia

* „Puls życia 7”. Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. M.Jefimow. Wydawnictwo: Nowa Era 2017. Nr dopuszczenia MEN 844/4/2017.

* „Puls życia 7. ”Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. J.Holeczek, B.Januszewska-Hasiec. Wydawnictwo: Nowa Era.

  1. Matematyka

* „Matematyka z plusem 7”.Podręcznik. Autorzy: M.Dobrowolska, M.Karpiński, P.Zarzycki, M.Jucewicz. Wydawnictwo: GWO 2017r. Nr dopuszczenia MEN 780/4/2017.

* „Matematyka z plusem 7”. Ćwiczenia. Wersja C. Wydawnictwo: GWO.

    4. Historia

* „Historia 7”. Podręcznik. Autorzy: I.Kąkolewski, K.Kowalewski, A.Plumińska-Mieloch. Wydawnictwo: WSiP 2017r. Nr dopuszczenia MEN w trakcie nadawania procedury MEN/2017.

     5. Fizyka     

     „Świat fizyki 7”. Podręcznik. Autorzy: A.Drzazgowska. Wydawnictwo: WSiP 2017. Nr dopuszczenia MEN 821/1/2017.

      6. Chemia

* „Chemia 7”. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Autorzy: T.Kulawik, J.Kulawik, M.Litwin. Wydawnictwo: Nowa Era 2017r., Nr dop. MEN 785/4/2017.

      7. Geografia

* „Geografia 7”. Podręcznik. Autorzy: A.Głowacz, A.Lechowicz, M.Lechowicz, P.Stankiewicz. Wydawnictwo: WSiP 2017, Nr dop. MEN w trakcie nadawania procedury MEN/2017.

      8. Muzyka     

   „Lekcja muzyki”. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Autorzy: M.Gromek, G.Kilbach. Wydawnictwo: Nowa Era 2017. Nr dop. MEN w trakcie nadawania procedury MEN/2017.

 9. Informatyka

   „Informatyka 7”. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Autorzy: W.Jochemczyk, I.Krajewska-Kranas, W.Kranas, M.Wyczółkowski. Wydawnictwo: WSiP 2017r. Nr dopusz-czenia MEN 787/4/2017.

10. Język angielski

* „English Plus Options”. Klasa 7. Autorzy: B.Wetz, D.Pye. Wydawnictwo: Oxford 2017r. Nr dopuszczenia MEN w trakcie nadawania procedury MEN/2017.

     * „English Plus Options”. Workbook – ćwiczenia do klasy 7. Janet Hardy-Gould. Oxford.

11. Język niemiecki

* „Mit Links 1”. Klasa 7. Autorzy: E.Kręciejewska, D.Lisowska, C.Serzysko. Wydawnictwo: Pearson 2017. Nr dopuszczenia MEN 795/1/2017.

     * „Mit Links 1” – ćwiczenia do klasy 7.

12. Plastyka

* „Plastyka 7”. Podręcznik do szkoły podstawowej. Autorzy: S.K.Stopczyk, B.Neubart, J.Chałościńska. Wydawnictwo: WSiP 20107r. Nr dopuszczenia MEN 779/1/2017.

13. Religia – ZAKUP PRZEZ RODZICÓW.

*"Błogosławieni, którzy szukają Jezusa". Autorzy: ks. dr K.Mielnicki, E.Kondrak, E.Parszewska. Wydawnictwo: Jedność.Nr dopuszczenia AZ-31-01/13-KI-3/13.