Szanowni Rodzice!

 

Gdy rozpocznie się rekrutacja na rok szkolny 2016/2017, za pomocą tej strony będziecie mogli poznać ofertę placówek/szkół, wypełnić niezbędne dokumenty oraz sprawdzić wyniki rekrutacji.

 w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Łomża dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów i przyznania poszczególnym kryteriom liczby punktów