Zarządzenie Prezydenta Miasta Łomża w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I  szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża na rok szkolny 2017/2018

 

http://www.lomza.pl/bip/zalaczniki/prawo/170307143303.pdf