Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018

 

l. p.

Dni wolne

1 22.12.2017 
2 28.03.2018 
3

 3 dni kwiecień 2018   /egzamin gimnazjalny/ 

4 2.05.2018 
5 4.05.2018
6 1.06.2018 

 

W dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych, œświetlica szkolna pracuje w godzinach 700-1600.