Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017

 

l. p.

Dni wolne

1 31.10.2016 
2 12.04.2017 
3 2.05.2017 
4 4.05.2017 
5 5.05.2017 
6 16.06.2017 

 

W dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych, œświetlica szkolna pracuje w godzinach 700-1600.