Nauczyciele klas 0 - 3

  

 

nauczyciele

Marta Wyrwas

Grażyna Teresińska

Bożena Kotlewska

Małgorzata Gogol

Grażyna Dardzińska

Patio

Sala korekcyjna

s.20

Galeria

s.16

Sala 221

poniedziałek

1.

3E

2D

     

3H

     

2.

0A,0B,

0C

       

1C

     

3.

2G

 

4C/16

2F

0D

 

X

 

4.

4Adz./24

2E

2C

3F

3C

3D

3E

X

 

5.

4Achł/24

2B

1C

2G

2C

   

3F

 

6.

0D

2F

0A,0C

P

4B/103

       

7.

3A

3B

1A

P

4A/103

 

2A

2E

 

8.

3F

1A

3B

 

3A

2H

     

wtorek

1.

3G

   

3E

4B/103

3D

2D

   

2.

Koło 4A

   

4D/1

5A/103

3C

     

3.

1B

 

0D

4B/2

 

0A

     

4.

3H

1C

3A

3G

3F

2E

2B

2H

 

5.

 

2C

3D

3F

2D

2F

2A

1B

 

6.

   

0C

0B

     

X

 

7.

 

2H

3B

       

X

 

8.

 

2A

2H

WR-VI

 

1A

 

3B

 

środa

1.

4Achł /2

2G

3C

3E

 

X

     

2.

4Adz./2

3C

 

2G

 

X

     

3.

3D

2D

1C

4D/2

 

X

     

4.

NI

2F

2A

1B

2H

X

2C

3G

 

5.

3E

 

2D

3H-s.221

3G

X

3A

3C

3H (rel)

6.

   

0A,0D

2E

4A/103

X

     

7.

   

1A

4C/3

 

X

     

8.

   

2B

2F

2A

X

3F

   

czwartek

1.

1B

 

3D

P

3H

       

2.

3H

 

3C

P

3D

2G

 

NI

 

3.

4Achł/24

 

2C

0B

3B

0A

 

X

 

4.

GW/2

 

2H

3G

2E

2D

1C

X

2H(rel)

5.

4Adz./24

1C

3A

2F

2G

3E

2C

3H

 

6.

0B

2H

 

4B/210

         

7.

 

2B

   

5A/103

3B

     

8.

 

2E

     

2B

 

2F

 

piątek

1.

3D

2C

     

X

3C

   

2.

0C,0D

0A

3C

     

X

1B

2G

 

3.

 

2B

 

3E

X

Xzaj

X

 

4.

3G

1A

2A

3H

2B

X

3A

X

 

5.

3F

3B-s.221

2D

1B

GW/201

X

3G

1A

3B (ang)

6.

3A

2A

     

X

 

0C

 

7.

     

WR -VD/E

 

X

 

2E

 

8.

     

2E

 

X

     
   

21+8 „0”

24

22+6 „0”

22+2 „0”

23

       

 

Nauczyciele klas IV - VI

 

nauczyciele

Wiesława

Domalewska

Anna

Grelach

Dorota

Wysocka

Maria

Pokropowicz

Małgorzata

Szlendak

Bożena

Dziekońska

Bożena

Potapowicz

Przemysław

Bagiński

Anna

Borowska

Piotr

Such Kaczanowicz

Hanna

Chojnowska

Zbigniew

Gawrych

Arkadiusz

Bałazy

Agnieszka

Wysocka

Grażyna

Dardzińska

Roman

Szeligowski

Michał Knapkiewicz

poniedziałek

1.

6A/210

   

6B/1

   

4C/211

 

koło

       

5D/33

 

6E/202

 

2.

4A/201

4D/4

 

6B/1

   

5E/211

6A/212

4C/210

 

5D/5

   

5A/33

 

5B/202

 

3.

4B/201

4D/4

6E/6

5D/1

wyr

 

6D/211

6B/212

6C/210

 

5E/5

6A/3

 

4A/33

2F103

5C/202

 

4.

4B/201

GW1

6D/6

 

GW/16

 

6E/211

5A/212

4D/210

6B/21

5C/5

   

5E/33

3C/103

1A

 

5.

ni

6C/212

5E/211

 

6A/6

 

4B21

 

5A210

6D/4

5B/5

   

6E/33

2C/103

4D/202

 

6.

 

6C/212

5B/211

           

6E/5

 

4A/5

 

5C/33

4B/103

6D/202

 

7.

   

5B/211

 

5E/6

       

koło

       

4A/103

6E/202

 

8.

   

koło

                     

3A/102

   

wtorek

1.

rew

6C/201

         

5C/212

4D/210

ni

 

koło

   

4B/103

5D/202

 

2.

rew

5C/201

5B/211

 

4B/6

   

6B/212

6C/210

6E/5

 

koło

   

5A/103

5E/202

 

3.

ni

5C/201

5E/211

 

4A/6

4D/212

 

5B/3

4C/210

6D/5

5D/1

   

6B/33

KK

6A/202

 

4.

   

5E/211

6B/2

6D/6

4A/212

 

5D/3

5A/210

4B/5

5B/1

6A/4

5C/21

4D/33

3F/103

   

5.

5A/210

4C/201

6E/2

5D/212

5B/6

 

6C/211

   

6B/5

5C/4

 

4A/21

 

2D/103

1B

 

6.

4A/210

4C/201

6D/2

5D/212

6C/6

 

6E/211

     

5E/5

 

4D/21

4B/33

     

7.

6A/210

wyr

6D/2

 

6E6

 

5E/211

           

4C/33

     

8.

 

koło

koło

                           

środa

1.

5A/201

         

5E/211

5B/212

 

6E/5

         

6C/202

 

2.

5A/201

ni

       

6C/211

5D/212

 

6D/6

5B/5

6A/4

     

5C/202

5E/210

3.

 

ni

6E/3

 

6A/6

4A/212

6D/211

5C/201

5A/21

ni

5D/5

       

6B/202

4C/210

4.

6A/201

5C/1

6E/3

5D/4

6C/6

4D/212

 

5A/211

4C/21

4B/5

     

6D/33

2H103

 

5B/210

5.

6A/201

4C/1

5B/211

     

4B/212

 

4D/21

6B/6

5C/5

4A/4

 

6C/33

3G/103

 

6E/210

6.

4B/201

4D/1

6D/211

6B/4

     

6A/212

6C/21

 

5E/5

   

5B/33

4A/103

 

5D/210

7.

koło

6C/2

                     

6A/33

koło

 

6B/210

8.

                           

2A/103

   

czwartek

1.

4A/212

5C/201

           

6C/2

6B/5

 

6A/6

6D/21

 

3H/103

1C

 

2.

4A/212

6C/201

5B/210

 

5D/6

 

4C/211

 

ni

GW/5

5E/4

 

6A/21

 

3D/103

   

3.

ni

4C/201

6E/2

6B/212

5A/6

 

6C/211

 

4D/4

4B/5

GW/16

 

5B/21

 

3B/103

 

6D/210

4.

4B/1

4D/201

ni

5D/212

6B/6

     

4C/3

6E/5

5B/4

 

5A/16

 

2E/103

 

6C/210

5.

6A/1

4D/201

5E/211

 

4C/6

   

5C/212

5A/210

6D/5

5D/4

 

4B/21

 

2G/103

5B/202

 

6.

5A/1

 

6D/211

 

4D/6

   

6A/212

   

5C/3

4A/5

4C/21

   

5E/202

 

7.

koło

                 

wyr

 

6E/21

 

5A/103

4C/202

 

8.

                   

koło

       

4D/202

 

piątek

1.

4A/201

ni

ni

       

5A/212

GW/4

6B/5

         

6D/202

5C/210

2.

4B/201

6C/2

ni

6B/211

6E/6

   

GW/212

koło

6D/4

         

5D/202

5A/210

3.

5A/201

4C/2

5E/1

 

5C/6

 

4B/211

6B/212

ni

 

5B/5

 

5D/16

 

3E//103

6A/202

4A/210

4.

6A/201

5C/2

6D/1

 

6B/6

4A/212

4C/211

 

5A/4

6E/3

5D/5

 

6C/21

 

2B/103

GW/202

4B/210

5.

       

6D/6

4D/212

6E/211

5B/4

6C/1

4B/2

5E/5

 

6B/21

 

GW201

4C/202

6A/210

6.

   

6E/211

     

6D/1

5D/212

   

5C/5

4A/6

5E/21

   

6C/202

4D/210

7.

   

GW/211

           

wyr

 

6A/4

     

6B/202

 

8.

                                 
   

21

22

23

11

20

6

18

19

19

20

21

9

14

14

23

23

14

 

nauczyciele

Hanna

Chojnowska

Zbigniew

Gawrych

Arkadiusz

Bałazy

Agnieszka

Wysocka

Grażyna

Dardzińska

Roman

Szeligowski

Michał Knapkiewicz

Marta Kostko

Marcin Dziekoński

poniedziałek

1.

     

5D/33

 

6E/202

  6D chł./3  

2.

5D/5

   

5A/33

 

5B/202

  6D dz./3 6E chł./2

3.

5E/5

6A/3

 

4A/33

2F103

5C/202

  5B dz/24 5A dz./2

4.

5C/5

   

5E/33

3C/103

    5B chł/3 5D dz./2

5.

5B/5

   

6E/33

2C/103

4D/202

  5C 5D chł./2

6.

 

4A/5

 

5C/33

4B/103

6D/202

  6B dz/3  

7.

       

4A/103

6E/202

  6B chł/3 5A chł./2

8.

       

3A/102

      5E dz./2

wtorek

1.

 

koło

   

4B/103

5D/202

     

2.

 

koło

   

5A/103

5E/202

    5D chł./2

3.

5D/1

   

6B/33

KK

6A/202

    6E dz./24

4.

5B/1

6A/4

5C/21

4D/33

3F/103

      6E chł./24

5.

5C/4

 

4A/21

 

2D/103

1B

  6D dz./3 4D dz./24

6.

5E/5

 

4D/21

4B/33

      5B dz./3 5A dz./24

7.

     

4C/33

     

GW/3

5A chł./24

8.

                 

środa

1.

         

6C/202

  6D chł./3  

2.

5B/5

6A/4

     

5C/202

5E/210

4D chł./3

 

3.

5D/5

       

6B/202

4C/210

5B chł./24

 

4.

     

6D/33

2H103

 

5B/210

6B chł./24

5E dz./202

5.

5C/5

4A/4

 

6C/33

3G/103

 

6E/210

6D dz./16

5D chł./2

6.

5E/5

   

5B/33

4A/103

 

5D/210

 

6E dz./2

7.

     

6A/33

koło

 

6B/210

 

 

8.

       

2A/103

       

czwartek

1.

 

6A/6

6D/21

 

3H/103

1C

  5B dz./3  

2.

5E/4

 

6A/21

 

3D/103

    4D chł./3 5A chł./2

3.

GW/16

 

5B/21

 

3B/103

 

6D/210

5C /3

5D dz./202

4.

5B/4

 

5A/16

 

2E/103

 

6C/210

 

5E dz./2

5.

5D/4

 

4B/21

 

2G/103

5B/202

  6B chł./3 6E chł./2

6.

5C/3

4A/5

4C/21

   

5E/202

  6B chł./3 6E dz./2

7.

wyr

 

6E/21

 

5A/103

4C/202

    4D dz./2

8.

koło

       

4D/202

     

piątek

1.

         

6D/202

5C/210

 

 

2.

         

5D/202

5A/210

5B chł./3

 

3.

5B/5

 

5D/16

 

3E//103

6A/202

4A/210

6D chł./24

 

4.

5D/5

 

6C/21

 

2B/103

GW/202

4B/210

4D chł./24

 

5.

5E/5

 

6B/21

 

GW201

4C/202

6A/210

5C/3

5D dz./24

6.

5C/5

4A/6

5E/21

   

6C/202

4D/210

6B dz./3

5A dz./2

7.

 

6A/4

     

6B/202

    4D dz./2

8.

                 
   

21

9

14

14

23

23

14

25

24

 

 

nauczyciele

Aldona

Wojewoda

Elwira

Proniewska

Łukasz

Kurowski

Wojciech

Kamiński

Andrzej

Flera

Agnieszka

Frydrych

Małgorzata

Gogol

Bożena

Kotlewska

Grażyna Teresińska

Marta

Wyrwas

Alicja

Szymanowska

poniedziałek

1.

 

4Bdz

           

2D

3E

4Bchł./6

2.

 

6C6E dz.

6D chł.

 

6C chł.

       

0A/0B

GW4B/4

3.

 

.

5A5B chł.

     

4C/16

 

2G

0C

 

4.

5B dz.

4C dz.

4A chł.

5D chł.

   

3F

2C

2E

4A dz./24

4C chł./4

5.

4A dz.

5D dz.

 

4C chł.

 

6B/1

2G

1C

2B

4A chł./24

4C dz./16

6.

6A dz.

GW5D/2

5E dz.

6A6B chł.

 

5A/1

 

0A/0C

2F

0D

5E chł./4

7.

6B dz.

 

5A5C dz.

5C chł.

 

6C/1

 

1A

3B

3A

6Achł/4

8.

     

5E chł.

 

WR/5AB

 

3B

1A

3F

 

wtorek

1.

 

6D dz.

       

3E

   

3G

 

2.

 

5D dz.

     

6D/21

4D/1

   

Koło

4C chł./24

3.

   

6E chł.

   

5A/21

4B/2

0D

 

1B

6C /4

4.

 

6C6E dz.

 

4C chł.

6C chł.

 

3G

3A

1C

3H

4C dz./202

5.

6A dz.

4B dz.

6D chł

 

4B4D chł.

5E/1

3F

3D

2C

 

6A chł./9

6.

6B dz.

 

5A5B chł.

6A6B chł.

 

5C/1

0B

0C

koło

 

6A dz./4

7.

4D dz.

 

5A5C dz.

5C chł.

 

5B/1

 

3B

2H

 

4B dz./4

8.

5B dz.

 

5E dz.

5E chł.

 

6A/1

WR/6

2H

2A

   

środa

1.

4A dz.

       

5D/1

3E

3C

2G

4A chł./2

6A dz. 4

2.

4D dz.

 

4A chł.

   

6E/1

2G

 

3C

4A dz./2

4C dz./24

3.

5B dz.

 

5E dz.

   

6C/1

4D/2

1C

2D

3D

5E chł./4

4.

6B dz.

   

5E chł.

 

4A/2

1B

2A

2F

ni

 

5.

 

5D dz.

6D chł.

   

5E/3

3H

2D

 

3E

 

6.

 

4C dz.

6E chł.

4C chł.

 

WR/5C

2E

0A/0D

     

7.

 

4B dz.

 

5D chł.

4B4D chł.

6D/1

4C/3

1A

     

8.

 

6Ddz.

 

6A6B chł.

6C chł.

 

2F

2B

     

czwartek

1.

 

4C dz.

5A5B chł.

4C chł.

 

5D/1

 

3D

 

1B

4B dz./4

2.

4D dz.

4B dz.

5A5C dz.

5C chł.

 

6B/1

 

3C

 

3H

4B chł./24

3.

4A dz.

   

5D chł.

 

6A/1

0B

2C

 

4Achł/24

 

4.

6A dz.

6D dz.

6D chł.

5E chł.

 

5C/1

3G

2H

 

GW/2

6A chł/202

5.

6B dz.

6C/6E dz.

4A chł.

 

6C chł.

 

2F

3A

1C

4A dz./24

ni

6.

 

5D dz.

6E chł.

     

4B/210

 

2H

0B

6C /4

7.

       

4B4D chł.

     

2B

 

6A dz./4

8.

               

2E

   

piątek

1.

 

6C6E dz.

     

5B/1

   

2C

3D

4B dz./4

2.

5B dz.

4C dz.

     

4A/1

   

3C

0C/0D

4C chł./4

3.

GW 4D/3

6D dz.

     

6E/21

 

2B

Koło

0A

6C /4

4.

4D dz.

 

5E dz.

     

3H

2A

1A

3G

5E chł./16

5.

4A dz.

 

4A chł.

5D chł.

   

1B

2D

3B

3F

 

6.

6A dz.

 

5A5B chł.

6A6B chł.

       

2A

3A

4B chł./4

7.

   

5A5C dz.

5C chł.

4B4D chł.

 

WR/5DE

       

8.

   

6E chł.

     

2E

       
   

21

21

24

20

8

24

26

26

24

27

25