Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych do klasy III

TEMAT: Ćwiczenia utrwalające pisownię wyrazów z „ż” niewymiennym.

Lp.

Rodzaj ćwiczenia

Cel ćwiczenia

Przebieg Ćwiczenia

Pomoc

1. Ćwiczenia w czytaniu Ćwiczenie analizy i syntezy słucho-wo-wzrokowej Dzieci czytają przygotowany wierszyk najpierw po cichu, potem głośno, następnie odszukują i podkreślają lub zamalowują nazwy zwierząt /żabki, żółw, żuraw/. Tekst wiersza, kolorowe kredki
2. Dobieranie podpisów do obrazków Utrwalanie obrazu graficznego wyra-zów z „ż" Uczniowie odnajdują na tablicy podpis do obrazka wskazanego przez nauczyciela Obrazki zwierząt z wierszyka, kartoniki z napisami
3. Rozwiązywanie rebusów, plątaninek Rozwijanie logi-cznego myślenia, ćwiczenie koor-dynacji wzrokowo -ruchowej. Dzieci otrzymują do rozwiązania polątaninki literowe na przygotowanych kartach pracy, przy pomocy n-la wykonują ćwiczenie, którego rozwiązaniem są nazwy zwierząt: żbik, wąż, bażant, wyżeł, jeż, żyrafa, żaba, żubr, żmija Karty pracy
4. Zabawa ruchowa Relaksacja, rozwi-janie ekspresji i koordynacji słuchowo - rucho-wej Zabawa w ZOO. Każde dziecko losuje nazwę jednego zwierzęcia, które będzie naśladować (sposób poruszania, odgłosy, odżywianie się) - ćwiczenie można poprzedzić rozmową na temat sposobu życia różnych zwierząt. Dzieci naśladują różne zwierzęta – pozostałe odgadują ich nazwy. Kartoniki z nazwami zwierząt
5. Ćwiczenia w pisaniu i czytaniu Utrwalanie piso-wni wyrazów z „ż", ćwiczenie myślenia logiczno- pojęciowego. Nauczyciel informuje dzieci, że chochlik pomieszał informacje w zdaniach i prosi dzieci o pomoc w ich uporządkowaniu. Dzieci kolejno odczytują zdania i poprawiają chochlikowe psoty. Poprawne zdanie zapisują z pamięci: Żyrafy wesoło kumkały. Powolny żuk lubi błoto. Żółw przysiadł na gałązce krzewu. Żaby zjadły dużo liści z drzew. Żmija lata wysoko. Żuraw pełznie w trawie Teksty do czytania, nakładki do poprawiania błędów w zdaniach,
6. Rysowanie po śladzie Usprawnianie precyzji i płynności ruchów ręki, dokładności Kalkowanie różnych zwierząt Ilustracje zwierząt, kalka techniczna, mazaki lub ołówki
7. Zagadki ortograficzne, czytanie ze zrozumieniem Ćwiczenie myślenia logi-cznego. Umieję-tności korzystania z przerobionego materiału

Dzieci otrzymują zagadki ortograficzne, czytają je głośno lub po cichu i wpisują rozwiązania;l.

1. To zwierzątko w lesie żyje, Igły nosi, choć nie szyje.

2. Cicho pełznie w trawie, pręży się i zwija, Podobny do żmii, ale to nie żmija.

3. W ZOO ją zobaczysz, Szyją sięga ponad palmy I dachy drapaczy.

4. Choć posiada pancerz, wcale nie wojuje. Choć ma cztery nogi, wolno spaceruje.

5. Kum - kum - kum, rech - rech - rech, to zapewne .................... śpiew.
Teksty zagadek
8. Praca domowa Utrwalenie materiału Uczniowie otrzymują plątaninki zdaniowe, które mają odczytać i zapisać w zeszytach. Plątaninki

           opracowała: Halina Domaszewska