TEMAT: Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego na materiale obrazkowym. Utrwalenie pisowni wyrazów zakończonych na —arz, -erz w nazwach zawodów.

 

Lp.

Rodzaj ćwiczeń

Cel ćwiczeń

Przebieg

Pomoce

1.

Dobieranie obrazków parami

Kształtowanie myślenia przyczynowo- skutkowego. Ćw. koordynacji wzrokowo- ruchowej.

Dzieci dobierają obrazki parami.

Komplet obrazków dla każdego dziecka do układania parami:

piekarz – chleb

pasterz – owce

murarz – dom

żołnierz - mundur kuśnierz - futro

lekarz - słuchawki tancerz - baletki

2.

Dobieranie podpisów do obrazków.

Kształtowanie związków przyczynowo- skutkowych. Usprawnianie techniki czytania.

Dzieci układają parami podpisy do obrazków. Odczytują ułożone pary.

Wyrazy do ułożenia w pary:

piekarz - chleb

pasterz - owce

murarz - dom

żołnierz - mundur kuśnierz - futro

lekarz - słuchawki tancerz - baletki

3.

Ćwiczenia utrwalające pisownię wyrazów zakończonych na -arz, -erz.

Utrwalenie obrazów wzrokowych wyrazów z ćw. 2. Usprawnienie analizatora wzrokowego i kształtowanie związków wzrokowo-ruchowych.

Dzieci przyklejają na kartę pracy wyrazy będące nazwami zawodów. Kolorują końcówkę - arz, -erz. Odczytują wyrazy z tabelki. Przypominają zasadę ortograficzną.

Karta pracy

Wyrazy

z –arz

Wyrazy

 z -erz

Piekarz

Pasterz

Murarz

Żołnierz

Lekarz

Kuśnierz

 

Tancerz

4.

Zabawa orientacyjno - porządkowa ze śpiewem Mało nas...".

Relaksacja, wprowadzenie miłego nastroju.

Dzieci stają w kole. Jedno wchodzi do środka („piekarz")Wszystkie śpiewają.

W tym czasie dziecko będące w środku wybiera kolejną osobę do „pieczenia chleba" itd.

Tekst: „Mało nas, mało nas do pieczenia chleba, tylko nam, tylko nam Ciebie tu potrzeba."

5.

Uzupełnienia zdaniowe.

Utrwalenie obrazu wzrokowego wyrazów zakończonych na -arz, -erz  w nazwach zawodów.

Zadaniem dzieci

jest wpisanie

brakującego

wyrazu w zdaniu i

pokolorowanie

końcówki -arz, -

erz. Terapeuta

zwraca uwagę na

pisownię wyrazów

wielką literą na

początku zdania.

Po wykonaniu

pracy dzieci

odczytują zdania,

które uzupełniły.

Przypominają

zasadę.

Karta pracy:

... piecze chleb.

... pasie owce.

... buduje dom.

... służy w wojsku.

... szyje futro.

... leczy ludzi.

... tańczy w balecie.

6.

Praca domowa

Utrwalanie pisowni wyrazów z –arz,

-erz w nazwach zawodów.

Dzieci otrzymują

karty pracy z

krzyżówką.

Prawidłowo

wpisane w wyrazy

utworzą hasło

„malarz". W dalszej części pracy domowej dzieci mają

narysować narzędzia

pracy malarza (np. farby, pędzel itp.).

Karta pracy:

M

A

L

A

R

Z

l. ... buduje dom.

2. ... pasie owce.

3. ... leczy ludzi.

4. ... tańczy w balecie.

5. ... szyje futra.

6. ... piecze chleb.

Rozwiązanie ..........

Narysuj moje

narzędzia pracy.

  

opracowala: Halina Domaszewska