Cele zajęć:

ˇ        Uczeń zna zwyczaje karnawałowe

ˇ        Uczeń potrafi argumentować swoje wypowiedzi

ˇ        Uczeń szuka ciekawych rozwiązań plastycznych

ˇ        Uczeń wyraża siebie w ekspresji ruchowej

ˇ        Właściwa organizacja czasu wolnego

Metody:

ˇ        Waloryzacyjna ( ekspresja słowna, plastyczna)

ˇ        Asymilacji wiedzy ( pogadanka )

ˇ        Praktyczna

Formy:

ˇ        zbiorowa

ˇ        indywidualna

ˇ        grupowa

 

Środki dydaktyczne:

Magnetofon, płyty CD z muzyka, kolorowe karteczki, czapeczki karnawałowe, kredki, kleje, słomki, szablony masek, konfetti, kwiat wykonany z papieru, kolorowe balony, wstążki, ilustracje przedstawiające karnawał, tablice z ilustracjami, brokaty, balony wykonane z papieru

Przebieg zajęć

1.      Plastyczna lista obecności

Dzieci wybierają dowolny kartonowy balonik na którym się podpisują swoim imieniem.

2.      Pogadanka na temat karnawału. Przypomnienie zagadnień karnawałowych z dnia poprzedniego.

3.      Tworzenie definicji wyrazu KARNAWAŁ w formie kwiatka mapa myśli.

Nauczyciel rozdaje dzieciom kolorowe karteczki na których maja za zadanie napisać , bądź narysować  to co kojarzy im się z karnawałem. Następnie dzieci wspólnie z nauczycielem na płatkach kwiatka przyklejają karteczki ze swoimi skojarzeniami.

Analiza skojarzeń.

4.      Praca plastyczna – wykonywanie masek karnawałowych.

Dzieci podzielone wcześniej na 5 osobowe grupy siadają do stolików, na których wcześniej zostały przygotowane pomoce do wykonania masek karnawałowych. Nauczyciel na przykładzie zrobionej już maski wyjaśnia dzieciom krok po kroku jak taka maskę należy wykonać. Po skończonej pracy dzieci prezentują swoje maski . Nauczyciel wspólnie z uczniami ocenia wszystkie prace.

5.      Zabawy ruchowe:

„Karnawałowa parada Dzieci dobierają się parami, na dźwięk muzyki tańczą. Na hasło: plecy do pleców wszyscy tańczą , opierając się plecami, podobnie na hasło: dłonie do dłoni, łokieć do łokcia, głowa do głowy. Na polecenie dzieci do dzieci,  zmieniają partnerów i zaczyna się zabawa od nowa.

„Gra muzyka” – Uczniowie tańczą przy muzyce, w chwili gdy muzyka milknie nauczyciel wydaje polecenie wykonania określonych ruchów np.: uściśnij jak najwięcej dłoni, dotknij jak najwięcej bucików, spójrz w jak największą liczbę oczu, pogłaszcz jak najwięcej osób po głowie itp.

6.      Pokazowy taniec ze wstążką

Wybrane wcześniej przez nauczyciela dzieci prezentują taniec ze wstążka przed pozostałymi uczestnikami zajęć

7.      Podsumowanie zajęć:

Nauczyciel na dywanie rozkłada balony wykonane z papieru . Każdy z balonów jest podpisany:

Dobra zabawa, nie podobało mi się , nie wiem. Zadaniem dzieci jest przyczepić papierowy balonik ze swoim imieniem na baloniku który oceni prace nauczyciela , ciekawość zajęć, oraz prace kolegów i koleżanek. 

Opracowała : Magdalena Kotowska