Telewizja niosąc ze sobą zagrożenia, powodując ujemne skutki swego oddziaływania niewątpliwie wyzwala u dzieci również pozytywne emocje wprowadza je w inny nieznany świat, dostarcza nowych wrażeń, zachęca do poszukiwań, pomysłów, uczy twórczości, pokazuje kulturę innych narodów. Dalsza ekspansja mass mediów pogłębić może i wzmocnić zarysowujące się już dziś zjawiska i procesy cywilizacyjna. Przybliżyć może ludziom świat aż po odległe jego zakątki, umożliwi poznanie rozmaitych kultur, tradycji, obyczajów, ułatwi dostęp do wiedzy, osiągnięć nauki i techniki światowej, zdynamizuje obieg wszelkich informacji, wzmocni kontakty między ludœmimieszkającymi na różnych kontynentach. Są to warunki wybitnie sprzyjające wzbogacaniu i stymulacji indywidualnego rozwoju ludzi i społeczeństw, a także wspólnemu rozwiązywaniu globalnych problemów i integracji świata.

            Korzystanie z TV zwłaszcza rozsądne wzbogaca zasób wiadomości. Wiadomo wszak z badań, że z przekazu słownego i wizualnego ( a taki oferuje telewizja ) człowiek przyswaja 80% informacji, czyli o 50% więcej niż z przekazu wyłącznie akustycznego.

Pozytywny wychowawczo skutek przynoszą dzieciom programy przeznaczone głównie dla tej grupy wiekowej. Po emisji programu dzieci często bawią się wspólnie w odtwarzanie ról, zachowań społecznych. Rozwija się dzięki temu ich słownik, zdolność samo ekspresji i zakres posiadanej wiedzy.

            W efekcie TV sprzyja przyspieszeniu rozwoju osobowości dziecka.

Telewizja może stać się czynnikiem integrującym rodzinę, dostarczyć głębokich przeżyć wszystkim jej członkom, jeśli programy oglądanesą wspólnie, a rodzice kierują procesem recepcji i percepcji odbieranych przez dzieci treści.

            Istnieje dość bogata literatura dotycząca oddziaływania telewizji na widza. Jednak w Polsce prawie zupełnie nie prowadzono badań na udziałem TV w rodzinie, nad jej rolą w procesie wychowania dziecka. Można jedynie zapoznać się artykułami, wzmiankami w czasopismach, które poruszają ten problem. Problem istotny dla całego społeczeństwa XXI wieku, ponieważ telewizja otrzymała niechlubną nazwę DEMONA CZASU WOLNEGO.