Co się dzieje z moim dzieckiem?

Zaburzenia rozwoju ruchowego i postrzegania - recenzja


Poradnik „Co się dzieje z moim dzieckiem? Zaburzenia rozwoju ruchowego i postrzegania wydany w 2004 roku przez Wydawnictwo Lekarskie PZWL, autorstwa Sabine Pauli, Andrea Kisch, nie jest książką medyczną. To publikacja kierowana przede wszystkim do rodziców dzieci, które jak napisano w dedykacji są inne: dzieci, które nie zawsze dostają szóstki. Adresatem publikacji są też specjaliści terapeuci, którzy na co dzień pracują z dziećmi. Pozycja składa się z wprowadzenia, 8 rozdziałów oraz objaśnienia wybranych terminów użytych w tekście.

      Autorki ergoterapeutki praktykujące z dziećmi z zaburzeniami rozwoju ruchowego i postrzegania – przedstawiają „modelowe dzieci. Nie są to bynajmniej dzieci prawidłowo rozwijające się. Przybliżając szczegółowo ich nieprawidłowy rozwój pomagają dostrzec czytelnikowi subtelności, które pozwolą na zrozumienie istoty niektórych zaburzeń rozwojowych.

       S. Pauli i A. Kisch w pierwszym rozdziale w bardzo przystępny sposób przybliżają rozwój ruchowy, psychiczny i społeczny dziecka od narodzin do 7 roku życia. Czytelnik niemal widzi opisywane ruchy dziecka, ma jego obraz sprawności intelektualnej i umiejętności społecznych. Autorki w sposób rzeczowy i przyswajalny malują postać noworodka, który rośnie i wspaniale się rozwija, by doczekać swoich 7 urodzin.

           W kolejnej części poradnika poznajemy wspomnianych wyżej chłopców: Marcina, Filipa i Daniela. Każdy z nich ma wyraźne zaburzenia rozwoju w różnych obszarach. Tych modelowych” chłopców witamy na świecie i niejako rośniemy razem z nimi do 7 roku życia. Przez ten czas autorki pokazują nam funkcjonowanie chłopców jako przykłady do porównania z dzieckiem prawidłowo rozwijającym się w taki sposób, by rodzic mógł dokonać wstępnej oceny własnego dziecka. Modelowe dzieci to: Marcin dziecko z ubóstwem ruchowym (słaby, hipokinetyczny), Filip chłopiec niespokojny i nieskoncentrowany oraz Daniel, dziecko nadwrażliwe na dotyk i poruszanie.

       Przyczyny zaburzeń rozwoju w/w chłopców poznajemy nieco dalej, w części poświęconej przyczynom i rodzajom zaburzeń motorycznych i postrzegania. Autorki nie skupiają się jedynie na szablonowym wykazie i przyczyn, i rodzajów zaburzeń. Zapoznają czytelnika z fachowymi pojęciami (podanymi bardzo przystępnym językiem) a także związkami między przyczyną i zaburzeniem – często zespołem zaburzeń – popartymi konkretnymi przykładami. Choć S. Pauli i A. Kisch zaznaczają, że przyczyny zaburzeń postrzegania nie są dokładnie poznane, wymieniają te, które bierze się pod uwagę na podstawie m.in. obserwacji:

  • niedotlenienie mózgu przed porodem, w czasie porodu lub po nim
  • poród przedwczesny
  • małe krwawienia do mózgu u wcześniaków
  • choroby zakaźne matki w czasie ciąży
  • alkohol, leki, nikotyna i narkotyki używane przez matkę w czasie ciąży
  • niedostatek bodźców w czasie ciąży i po porodzie
  • toksyny środowiskowe w powietrzu, wodzie, środkach spożywczych, środkach czystości, materiałach budowlanych i tekstyliach
  • uwarunkowania genetyczne
  • odrzucenie dziecka przez matkę w czasie ciąży lub po porodzie.


           S. Pauli i A. Kisch wskazują na korelację zmysłów z regulacją napięcia mięśniowego, które to z kolei pozwala na współdziałanie różnych grup mięśniowych. Dzielą zaburzenia rozwoju ruchowego na dwie grupy, w zależności od stopnia napięcia  mięśni (tonusu):

1. hipotonia tonus jest za mały
2. hipertonia tonus jest za duży.

           Autorki wyjaśniają czym jest koordynacja, lateralizacja i koncentracja oraz ich zaburzenia. Dalszą część publikacji stanowią wskazówki dla rodziców, którzy mają podejrzenia co do prawidłowości rozwoju swojego dziecka. Przedstawione są różne metody terapeutyczne, leczenie w domu i specjalistycznej placówce terapeutycznej, w oparciu o przykłady modelowego Marcina, Filipa i Daniela.
          Przedsmakiem podsumowania poradnika jest część trafnie zatytułowana Ruch działanie – nauka, w którym przykłady ukazujące związek między zaburzeniami działania i myślenia, nieuchronnie zwiastują zaburzenia procesu uczenia się. Przed objaśnieniem wybranych terminów użytych w tekście autorki książki szczegółowo przedstawiają rozwój zdolności plastycznych dziecka nie tylko w kontekście zdolnoœci jako takich, czy wyniku współpracy obszarów odpowiedzialnych za spostrzeganie i ruch. Fotografie prac dzieci zamieszczone w książce są wyrazem przetworzonych na obraz ich przeżyć, marzeń i lęków.
          Poradnik - Co się dzieje z moim dzieckiem? Zaburzenia rozwoju ruchowego i postrzegania to książka, która nie nudzi. To książka, która w szerokiej panoramie pokazuje dziecko, które miało być ucieleśnieniem wyobrażeń rodziców, zalet i zdolności, a często nie jest, niestety. Autorki przysłowiowym palcem wskazują czytelnikowi przyczynę takiego stanu rzeczy. Ta książka, która pozwoliła mi na pochylenie się nad dzieckiem, które nieprawidłowo trzymało ołówek, które potykało się o własne nogi i dla którego dziwnie ułożone linie na kartce były ilustracją najpiękniejszego dnia w jego życiu. Dzięki tej książce zrozumiałam, jak niewiele jeszcze wiem. I jak wiele jeszcze powinnam wiedzieć, żeby w lustrze zobaczyć kompetentną nauczycielkę i kompetentną matkę.
Miłej lektury zatem życzę.  Specjalistom. Tym od rodzicielstwa też.

Aneta Olszak
Nauczycielka w oddziale przedszkolnym
w Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży