KONSPEKT LEKCJI OTWARTEJ
Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży

Temat: Piszemy scenariusz przedstawienia na podstawie wiersza K.I. Gałczyńskiego  pt.„Rozmowa liryczna”.

Cele lekcji

Cel ogólny:
Uczeń: - potrafi napisać scenariusz przedstawienia teatralnego na podstawie wiersza z uwzględnieniem didaskaliów.

Cele operacyjne:
Uczeń potrafi:
–                    scharakteryzować siebie jednym zdaniem,
–                    odczytać wiersz z podziałem na role,
–                    określić podmiot liryczny wiersza,
–                    wyjaśnić , czym są didaskalia,
–                    stworzyć scenariusz przedstawienia teatralnego w określonej konwencji na podstawie wiersza dopisując do tekstu didaskalia,
–                    współpracować i komunikować się w grupie,
–                    dokonać samooceny i ewaluacji lekcji.

Metody nauczania:

1. heureza
2. podająca – praca z książką ( tekst literacki),
3. zajęć praktycznych

Formy pracy:

1. praca zbiorowa
2. praca w grupach

Środki dydaktyczne:

Świersz K. I Gałczyńskiego pt.„Rozmowa liryczna”, pocztówkowe puzzle, rozpisane na kartkach zadanie grupowe, pocięty na elementy wiersz Gałczyńskiego, karty do samooceny, ocena lekcji- kapelusz.

Tok lekcji:
I. Zaangażowanie. 7 min
   1. Przywitanie.
   2. Jednym zdaniem scharakteryzować siebie. (Ćwiczenie psychologiczne na rozładowanie napięcia emocjonalnego).
   3. Podanie tematu lekcji i sprawdzenie obecności.
   4. Odczytanie wiersza K. I. Gałczyńskiego Rozmowa liryczna z podziałem na role.
   5. Przypomnienie, kto mówi w tym utworze.
    (Odp. Podmiot liryczny osoba zakochana, w zasadzie dwa podmioty (i kobieta), bo jest to rozmowa)
   6. Co to są didaskalia i co zawierają?

II. Badanie i transformacja. 15 min
  1. Podział klasy na 4 grupy 5 osobowe.
  2. Uczniowie pracując w grupach - wykonują ćwiczenie polegające na dopisaniu didaskaliów do wiersza Gałczyńskiego pt. Rozmowa liryczna w różnych konwencjach- fantastycznej, młodzieżowej, starodawnej, żartobliwej.

III. Prezentacja.13 min
1.   Prezentacja wyników pracy grupowej.
2.   Chętni uczniowie przepiszą na kartkach formatu A4 utworzone przez grupy scenariusze przedstawienia teatralnego na podstawie wiersza Gałczyńskiego.( Prace zostaną zawieszone na gazetce klasowej).

IV. Refleksja 2min
1. Swobodne wypowiedzi na temat pracy wykonywanej w grupach.( czy wszędzie zostały zastosowane didaskalia, czy to było trudne czy ciekawe zadanie, który scenariusz podobał się najbardziej i dlaczego).

V. Ewaluacja. 8 min
1. Samoocena dokonana przez uczniów na kartkach z osią od 1 do 6.
2. Ocena lekcji ( Na ile lekcja podobała się dzieciom?) Uczniowie przyklejają karteczki w wybrane miejsce na kapeluszu.

kl. VI c
Nauczyciel prowadzący i autor scenariusza:  Aldona Gromelska
Przedmiot: język polski
Data: 07.11.2011r.