TEMAT: JAK RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM?

CELE OPERACYJNE :

UCZEŃ:

* wie, co to jest stres,

* zna oznaki stresu,

 * zna sposoby radzenia sobie ze stresem.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Burza mózgów uczniowie podają własną definicję pojęcia stres.

2. Pogadanka.

Nauczyciel krótko wprowadza w zagadnienie.

Każdy z nas podlega różnym naciskom ze strony otoczenia, innych ludzi, sytuacji życiowych, które mogą wywołać w nas stan wewnętrznego napięcia. Mówimy wtedy, że znajdujemy się pod wpływem stresu. Kojarzy się on nam z czymś negatywnym. Musimy jednak pamiętać, że sytuacje wywołujące napięcie mogą pobudzać do działania, a radzenie sobie z nimi uczy nas pokonywać trudności i ma pozytywny wpływ na naszą samoocenę i ogólny rozwój. Jednak jeśli napięcie towarzyszy nam za często , za długo lub jest zbyt silne, wówczas jego działanie może być szkodliwe. Nadmierny stres daje szereg objawów , które dezorganizują nasze funkcjonowanie. Dlatego ważną sprawą jest umiejętność rozpoznawania stresu, a następnie radzenia sobie z nim.

STRES relacja między umiejętnościami radzenia sobie jednostki, a wymaganiami stawianymi jej przez otoczenie (wg Ch. Spielbergera)

Oznaki stresu:

Reakcje ciała – przyspieszone bicie serca, zmiana ciśnienia krwi, bladość, pocenie się, suchość w ustach, ból głowy, pleców, napięcie mięśni, niestrawność.

Sprawność intelektualna luki w pamięci, zapominanie, brak zainteresowań, słaba koncentracja. 

Zachowania – trudności z mówieniem, drżenie rąk, tiki nerwowe, nerwowy uœmiech, zgrzytanie zębami. 

Emocje – depresje, zamykanie się w sobie, bezradność, lęk

3. Ćwiczenia sytuacje powodujące stres.

Uczniowie dobierają się czwórkami i rozmawiają o sytuacjach, w których odczuwali stres.

4. Omówienie ćwiczenia.

Pytania do uczniów:

   - Czy łatwo było Wam mówić o sytuacji, w której odczuwaliœcie stres?

   - Jakie emocje towarzyszyły Wam, gdy opisywaliście tę sytuację?

   - Czy towarzyszyły Wam jakiereakcje ze strony ciała w sytuacji stresowej?

Stwierdzamy, że reakcje i emocje, jakie towarzyszyły omawianym sytuacjom były bardzo nieprzyjemne. Utrudniały wykonywanie zadań, a także często zaburzały stosunki z innymi osobami. Dlatego warto starać się, aby w naszym życiu nie było zbyt wiele sytuacji stresowych.

5. Praca na forum klasy.

Wywieszamy planszę „Sposoby unikania nadmiernego stresu” i omawiamy hasła.

Sposoby unikania nadmiernego stresu:

  • realistyczne wymagania,
  • planowanie czasu pracy i nauki,
  • zdrowy styl życia,
  • dbanie o przyjaźnie.

   Stawianie sobie realistycznych wymagań oznacza podejmowanie zadań, z którymi możemy sobie poradzić. W radzeniu sobie np. z nauką pomaga umiejętność planowania czasu pracy. Jeśli mamy dużo zadań należy materiał do opanowania rozłożyć na części. Zostawienie wszystkiego na ostatnią chwilę” z pewnością stanie się źródłem poważnego stresu.

     Zdrowy styl życia prawidłowe odżywianie, uprawianie sportu sprzyja odporności, co sprawia, że stres nie czyni nam tak dużych szkód, jak osobom przemęczonym, o słabej kondycji.

      Jesteśmy bardziej odporni na stres, również wtedy, kiedy mamy dobre stosunki z otaczającymi nas ludźmi, gdy czujemy się akceptowani przez rodzinę, lubiani przez kolegów , koleżanki, kiedy zawsze możemy liczyć na pomoc innych. Ale żeby tak było, trzeba o naszych bliskich i przyjaciół dbać, samemu być dobrym, pomocnym synem, córką, przyjacielem.  

6. Ćwiczenie – jak radzę sobie ze stresem.

   Każdy uczeń otrzymuje kartę ćwiczeń WALKA ZE STRESEM. Koloruje prostokąty, w których wpisane są najbardziej typowe dla niego sposoby radzenia sobie ze stresem. Maksymalnie można pokolorować cztery prostokąty. Następnie nauczyciel odczytuje po kolei sposoby opisane w prostokątach. Uczniowie, którzy wybrali dany sposób, podchodzą do tablicy i na dużym arkuszu wpisują swoje imiona w odpowiednim prostokącie.

7. Omówienie ćwiczenia.

 - Wszystkie czynności opisane w prostokątach można zaliczyć do pozytywnych sposobów zwalczania stresu.

 - Czy czynności te lubicie wykonywać sami, czy w towarzystwie innych osób?

 - Wypełnione karty mogą posłużyć do tworzenia grup o podobnych metodach radzenia sobie ze stresem (wspólne hobby, zainteresowania).  

Karta ćwiczeń: WALKA ZE STRESEM

Spośród poniższych prostokątów wybierz te, które opisują typowe dla Ciebie sposoby radzenia sobie ze stresem i pokoloruj je.

            

Słucham muzyki

Biegam

Czytam książki

Chodzę do kina

Jeżdżę na wycieczki rowerowe

Piszę pamiętnik

Gram w koszykówkę

Gram na instrumencie

Jeżdżę na rolkach

Śpiewam

Hoduję w domu zwierzątko

Pływam

Chodzę na długie spacery

Maluję, rysuję

Majsterkuję, szyję

 

Opracowanie i prowadzenie: Aldona Wojewoda