Opracowanie: Aldona Wojewoda                            

Miejsce ćwiczeń: salka korekcyjna

Wiek ćwiczących: 7 - 9 lat

Czas trwania:  45 minut

Wada: skolioza I

Przybory i przyrządy: woreczki, piłeczki pingpongowe, ławeczki, drabinki

TEMAT:  KSZTAŁTOWANIE  NAWYKU  PRAWIDŁOWEJ POSTAWY. 

CELE:

-  wzmacnianie mm posturalnych odpowiedzialnych za utrzymanie  

    prawidłowej postawy,

-  wzmacnianie mm krótkich stopy,

-  nauka czucia mięśniowego

METODY:

- ścisła,

- zabawowa - naśladowcza,

- bezpośredniej celowoœci ruchu

AKCENT  WYCHOWAWCZY:

-  kształtowanie potrzeby samokontroli (autokorekcja),

-  œwiadome uczestnictwo w zajęciach,

-  odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i innych,

-  wdrażanie do wykonywania ćwiczeń w domu.

 

TOK LEKCJI

NAZWA I OPIS ĆWICZENIA

DOZOWANIE

UWAGI

I CZĘŚĆ WSTĘPNA 10

1.  Zbiórka, powitanie, sprawdzenie gotowości do zajęć, podanie tematu lekcji.

1'

Ustawienie w szeregu

Ćwiczenia organizacyjno-porządkowe

2. Ustawienie przy drabinkach – zapoznanie z prawidłową postawą (stopy równolegle, kolana wyprostowane, brzuch wciągnięty, biodra przy drabinkach, łopatki złączone).

2’

Omówienie prawidłowej postawy, korygowanie błędów.

Zabawa ożywiająca

Zabawa ożywiająca

3. Zabawa Słonko świeci deszcz pada.

Na zapowiedź słonko świeci dzieci biegają w różnych kierunkach, a na zawołanie deszcz pada biegną pod ścianę i stają prosto.

3’

Zabawa w rozsypce.

Korygowanie postawy.

Ćwiczenia RR, NN, T

Ćwiczenia czucia prawidłowej postawy

Ćwiczenia oddechowe

Odmiana: Dzieci w przysiadzie podpartym kwiaty zwiędły,  kwiaty rosną i rozwijają się po deszczu powolny wyprost do stania i głęboki wdech nosem.  Kiedy dzieci ponownie przechodzą do przysiadu podpartego, wykonują wydech.

3’

 

4. Ćwiczenia z woreczkami:

3’

 

- marsz we wspięciu na palcach  z woreczkiem na głowie RR z tyłu, dłonie splecione w dole,

3’

 

- marsz z woreczkiem na głowie; na palcach wznos RR  bokiem w górę, na całych stopach RR w dół,

3’

 
 

- Pw. - postawa w rozkroku, woreczek w dłoniach za głową puszczanie woreczka za plecami i podnoszenie skłonem T w przód,

3’

 

-Pw. -  w siadzie skrzyżnym, woreczek przed kolanami – dotykanie woreczka czołem i prostowanie z RR w skurczu

10x

 
       

CZĘŚĆ GŁÓWNA 25 30

Ćwiczenia RR i NN 

     

Ćwiczenia mm grzbietu    (wydłużanie czynne kręgosłupa)

1.  Pw – stanie w małym rozkroku, NN na szerokoœć bioder, woreczek na głowie – dwa krążenia RR w tył, a następnie przejœcie do przysiadu.

10 x

 

Ćwiczenia rozciągające mm klatki piersiowej

2. Pw – leżenie przodem, NN wyprostowane, złączone, woreczek trzymany oburącz -  wznos T, łokcie

szeroko, woreczek blisko głowy – wyciąganie głowy w stronę woreczka.

10x

 

Ćwiczenia mm grzbietu i pośladków

3. Pw – klęk podparty, dłonie na woreczku - wysuwanie RR z woreczkiem jak najdalej w  przód do pozycji  „Klappa” niskiego i powrót do pozycji wyjœciowej.

10x

 

Ćwiczenia

oddechowe

4.  Pw - leżenie przodem, T wyprostowany, NN złączone, przekładanie woreczka z ręki do ręki z przodu i z tyłu.

10x

 
 

5. Pw – siad klęczny, woreczek na głowie, stopy złączone i odciągnięte, kolana szeroko rozwarte – skurcz pionowy RR, dłonie oparte na barkach , wdech – uniesienie łokci w górę, wydech – opuszczenie łokci w dół.

2x10

 

Ćwiczenia mm

 brzucha

6. Pw – leżenie tyłem, woreczek między stopami – wznos NN do leżenia przewrotnego, z przeniesieniem woreczka za głowę i przekazanie do RR.

8x

 

Ćwiczenia oddechowe

7. Pw – leżenie tyłem, dłonie splecione na karku, NN ugięte w stawach biodrowych i kolanowych – głęboki wdech , wydech z jednoczesnym unoszeniem łokci w górę.

10x

 

Ćwiczenia równowagi

 8. Pw – postawa stojąc -  przejście równoważne po ławeczce z woreczkiem na głowie, z obrotami, zatrzymaniem i staniem jednonóż, przysiadem.

8x

Zabawę powtarzamy, należy zwrócić uwagę, aby  NN ćwiczyły na zmianę.

Ćwiczenia stóp

9. Zabawa „Która grupa przerzuci więcej woreczków”

Dzieci ustawione twarzą do siebie w odległoœci 4 metrów od linii środkowej. W określonym czasie przerzucają woreczki za pomocą stóp na połowę przeciwnika. Na sygnał dzieci przerywają zabawę i następuje liczenie woreczków. Wygrywa zespół, który ma mniej woreczków na swojej połowie. 

8x

Maksymalny wyprost całego ciała.

Ćwiczenia antygrawitacyjne

10. Pw – postawa stojąc, plecy oparte o ścianę – przejście do przysiadu poprzez ugięcie kolan, a następnie powolny wyprost do stania z wypychaniem woreczka w górę.

2x6

Zwracamy uwagę na NN proste w kolanach.

 

11. Pw – przysiad podparty wyprost NN w kolanach do pozycji „koci grzbiet” i marsz małymi kroczkami.

1

8x

Zwracamy uwagę na poprawność wykonania zdania.

Ćwiczenia mm grzbietu

12.  Siad skrzyżny w dwóch szeregach tyłem do siebie. Na sygnał bieg na wprost do wyznaczonego miejsca i siad skrzyżny, z RR w skurczu pionowym, twarzą do siebie z woreczkiem na głowie

1

Wdech nosem, wydech ustami.

Zabawa

13. Pw – postawa stojąc – marsz, co kilka kroków  unoszenie RR w górę – wdech, następnie zatrzymanie w przysiadzie z objęciem kolan ramionami – wydech.

2x8

Głowa wyciągnięta w górę.

Ćwiczenia oddechowe

Zwisy (elongacja)

Ćwiczenia mm RR, obręczy barkowej, brzucha.

14. Pw – postawa zwieszona tyłem do drabinek zwis czynny o RR ugiętych, następnie przejście do zwisu biernego z przyciągnięciem NN zgiętych w kolanach do klatki piersiowej.

2x10

Nogi proste w kolanach

Ćwiczenia mm pośladków

15.  Pw – leżenie przodem, RR ugięte, chwyt za najniższy szczebelek drabinki – wznos NN górę, „nożyce” pionowe i poziome.

2

Zwracamy uwagę na bezpieczeństwo

Zabawa

W staniu, marszu, wolnym biegu – dowolna zabawa woreczkami, rzuty i chwyty jednorącz i oburącz oraz stopami.

   

III CZĘŚĆ KOŃCOWA  5’

1. Marsz po obwodzie koła z próbą dotknięcia głową dwóch zawieszonych baloników.

1

 

Ćwiczenia stóp

2. Marsz, na sygnał  przybieranie skorygowanej postawy czuciem mięśniowym.

0,5

 

Ćwiczenia uspokajające

3. W siadzie skulnym podpartym, obracanie piłeczki pingpongowej stopami.

1,5

 

Czynności organizacyjno - porządkowe

4. Zabawa Minutka leżenie tyłem, NN ugięte, RR w górę skos.

1

 
 

5. Zbiórka:

- omówienie zajęć,

- wyróżnienie najlepiej ćwiczących,

- zadanie domowe: Stań tyłem do ściany z zamkniętymi oczami. Wykonaj krok w przód i utrzymaj przez kilka sekund prawidłową postawę. Otwórz oczy skontroluj poprawnoœć wykonania zadania.

- pożegnanie.

1

Zbiórka w szeregu z woreczkiem na głowie.